Cập nhật lúc 09:06:12 08/10/2019 (Lượt xem: 1895)
Cả hệ thống chính trị xây dựng n

Cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới

BT- Nhìn lại kết quả đạt được so với 10 năm trước đây khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã chia sẻ với Báo Bình Thuận xung quanh vấn đề này. 

Thưa ông bí quyết thành công của chương trình NTM qua chặng đường 10 năm là gì?

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với các quan điểm, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi có sức lan tỏa lớn đều khắp trên địa bàn tỉnh. 10 năm qua, trong điều kiện kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn vốn ngân sách tỉnh dành cho đầu tư hạ tầng rất hạn chế. Tuy nhiên, chương trình xây dựng NTM luôn được cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự tham gia tích cực của toàn xã hội và người dân. Đến nay chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Kết quả này nhờ vào sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện, hệ thống bộ máy thực hiện chương trình thường xuyên củng cố từ tỉnh đến cơ sở, bộ máy giúp việc các cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhân dân đã chung sức, chung lòng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Các địa phương đã đưa chỉ tiêu NTM vào nghị quyết Đại hội Đảng, kế hoạch triển khai cụ thể, rõ ràng, đúng hướng và gắn trách nhiệm tương ứng cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, phát huy vai trò chủ thể của người dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực.

Trong đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được các địa phương thực hiện quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ đạt tiêu chí. Phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp, làm tốt thủy lợi nhỏ. Hệ thống trường học được đầu tư xây dựng đồng bộ; mạng lưới y tế cơ sở, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được nâng cao. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ gắn cơ giới hóa và thực hiện theo chuỗi giá trị; kinh tế hợp tác phát triển, thành lập mới nhiều HTX đi đôi với đào tạo, hỗ trợ liên kết... Quá trình triển khai thực hiện đều có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, và người dân cũng như kịp thời khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân, địa phương có thành tích nổi bật. 

Bài học kinh nghiệm gì được rút ra và nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo thưa ông?

Xác định xây dựng NTM phải có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Trước hết, phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về xây dựng NTM. Làm sao cho người dân xác định chính họ là chủ thể của xây dựng NTM, hưởng lợi từ xây dựng NTM. Phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp, vai trò trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo. Bảo đảm hệ thống chỉ đạo đồng bộ, bộ máy giúp việc đủ năng lực, chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng giúp ban chỉ đạo điều hành, triển khai có hiệu quả. Thực tế cho thấy ở địa phương nào, đơn vị nào đoàn kết nội bộ tốt, phát huy dân chủ thật sự, cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là người đứng đầu vào cuộc quyết liệt thì triển khai xây dựng NTM mới có kết quả cao.

Vấn đề nữa là nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM, cần phải xác định chỉ tiêu và danh sách huyện, xã đạt chuẩn NTM ngay từ năm đầu của giai đoạn. Từ đó, rà soát tất cả các công trình, phục vụ đạt tiêu chí đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn tránh bị động như thời gian đầu thực hiện chương trình. Để đạt chuẩn NTM cho một xã cần phải có vốn đầu tư lớn. Việc hỗ trợ nguồn vốn trực tiếp từ chương trình là không đủ, cần có các nguồn kinh phí từ xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực và việc sử dụng các nguồn lực phải công khai, minh bạch theo phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Vai trò ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng địa phương rà soát ngay những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, tập trung cho phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới, xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất, tăng thu nhập cho người dân...

Xin cảm ơn ông!

 Uyên Thư