Cập nhật lúc 08:21:23 26/09/2019 (Lượt xem: 1851)
Nâng cao mức sống cho người có c

Nâng cao mức sống cho người có công

BT- Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2019, toàn tỉnh còn 97 hộ nghèo người có công (NCC), trong đó chủ yếu tập trung nhiều ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2019 xóa nghèo cho 97 hộ nghèo NCC và không để phát sinh hộ nghèo NCC, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế để “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Ảnh: Đ.H

Cùng với đó, tham gia tốt phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC cách mạng”; vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” đạt chỉ tiêu hàng năm. Đồng thời, tăng cường vận động các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp với địa phương tiếp tục nhận hỗ trợ hoặc nhận phụng dưỡng hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập; hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ vay vốn ưu đãi kịp thời để được cải thiện điều kiện sống và thoát nghèo. Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội khác để trợ giúp đối với hộ nghèo NCC được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Qua đó, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro, nhất là các xã vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố cần triển khai tốt việc tổ chức rà soát, đánh giá hộ nghèo năm 2019 theo quy định. Trong đó, chú trọng đến rà soát đánh giá hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC với cách mạng cuối năm 2019 và không để phát sinh hộ nghèo NCC. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng… 

 K.ANH