Cập nhật lúc 09:15:42 24/09/2019 (Lượt xem: 1583)
Nhiều thôn

Nhiều thôn, khu phố sẽ được sáp nhập

BT- Tại phiên họp định kỳ lần 1/tháng 9 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã cơ bản thống nhất Đề án sắp xếp thôn, khu phố tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, thống nhất tạm thời chưa thực hiện mô hình xã không có thôn ở xã Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam) và xã Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc); việc thực hiện sẽ xem xét trong giai đoạn 2022 - 2030.

Sáp nhập 6 thôn, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn, gồm: Khu phố 6 (124 hộ) và khu phố 7 (103 hộ) phường Bình Hưng thuộc TP. Phan Thiết thành khu phố mới có quy mô 227 hộ; sáp nhập khu phố 4 (374 hộ) và khu phố 6 (128 hộ) phường Phước Lộc thuộc thị xã La Gi thành khu phố mới có quy mô 502 hộ; sáp nhập thôn Hồng Thạnh (117 hộ) và thôn Hồng Thịnh (98 hộ) xã Hồng Phong (Bắc Bình) thành thôn mới có quy mô 215 hộ.

Sáp nhập 12 thôn và 12 khu phố đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn, gồm: Huyện Tuy Phong sáp nhập thôn 2 (405 hộ) và thôn 3 (176 hộ), xã Phong Phú để thành lập thôn mới có quy mô 581 hộ. Huyện Bắc Bình (6 thôn): Sáp nhập thôn Cầu Vượt (138 hộ) và thôn Hòn Móc (131 hộ), xã Sông Bình để thành lập thôn mới có quy mô 269 hộ; sáp nhập thôn Láng Xéo (253 hộ) và thôn Bình Phụ (143 hộ), xã Sông Bình để thành lập thôn mới có quy mô 396 hộ; sáp nhập thôn Sông Bằng (129 hộ) và thôn Đá Trắng (220 hộ), xã Sông Bình để thành lập thôn mới có quy mô 349 hộ. TP. Phan Thiết (8 khu phố): Sáp nhập khu phố 8 (208 hộ) và khu phố 9 (174 hộ), phường Phú Thủy để thành lập khu phố mới có quy mô 382 hộ; sáp nhập khu phố 6 (270 hộ) và khu phố 7 (238 hộ), phường Phú Trinh để thành lập khu phố mới có quy mô 508 hộ; sáp nhập khu phố 1 (160 hộ) và khu phố 2 (171 hộ), phường Đức Nghĩa thành khu phố mới có quy mô 331 hộ; sáp nhập khu phố 3 (171 hộ) và khu phố 4 (174 hộ), phường Đức Nghĩa để thành lập khu phố mới có quy mô 345 hộ. Thị xã La Gi (4 khu phố): Sáp nhập khu phố 8 (369 hộ) và khu phố 9 (169 hộ), phường Tân An để thành lập khu phố mới có quy mô 538 hộ; sáp nhập khu phố 5 (219 hộ) và khu phố 6 (272 hộ), phường Phước Hội để thành lập khu phố mới có quy mô 491 hộ. Huyện Đức Linh (4 thôn): Sáp nhập thôn 6 (159 hộ) và thôn 7 (182 hộ), xã Sùng Nhơn để thành lập thôn mới có quy mô 341 hộ và sáp nhập thôn 8 (195 hộ) với thôn 9 (197 hộ), xã Đa Kai để thành lập thôn mới có quy mô 392 hộ.

Giữ nguyên hiện trạng 8 thôn, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn, do các yếu tố đặc thù, gồm: thôn 2 (70 hộ), xã Mỹ Thạnh thuộc huyện Hàm Thuận Nam; thôn Đa Mi (99 hộ), xã La Ngâu thuộc huyện Tánh Linh; thôn 7 (60 hộ), thôn 9 (111 hộ), xã Mê Pu và thôn 10 (71 hộ), thôn 11 (109 hộ), xã Đa Kai thuộc huyện Đức Linh; khu phố Bắc Sơn (148 hộ), thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; khu phố 4 (96 hộ), thị trấn Tân Minh thuộc huyện Hàm Tân.

Giữ nguyên hiện trạng 75 thôn, khu phố (58 thôn, 17 khu phố) đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn do quy mô số hộ gia đình đã đạt từ 80% trở lên, có khả năng tăng quy mô số hộ trong thời gian đến và một số thôn, khu phố có các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, để giữ ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước, giữ vững an ninh - quốc phòng. Việc sắp xếp các thôn, khu phố này sẽ thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2030.

Sau khi sắp xếp, số lượng thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận từ 706 thôn, khu phố sẽ giảm còn 691 thôn, khu phố (445 thôn, 246 khu phố); giảm 15 thôn, khu phố so với hiện nay.

Theo quy trình, UBND tỉnh ban hành đề án, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

NGỌC TÀI