Cập nhật lúc 09:41:55 18/09/2019 (Lượt xem: 1037)
Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân: Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân

BT- Chiều ngày 16/9/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn (2009 - 2019). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Qua 10 năm triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả tốt. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường. Việc giữ vững quốc phòng an ninh đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác đối ngoại nhân dân gắn với đối ngoại quốc phòng được tăng cường và củng cố. Khu vực phòng thủ tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc; tiềm lực chính trị, kinh tế - xã hội và tiềm lực quân sự, khoa học công nghệ từng bước được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai xây dựng các công trình phòng thủ trên các địa bàn trọng yếu của tỉnh. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, nhất là trong lực lượng vũ trang.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, qua đó tạo điều kiện tốt hơn nữa để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý Nhà nước của các cấp, ngành, địa phương đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh; phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị các cấp đối với công tác này; tập trung nâng cao năng lực hoạt động của toàn lực lượng vũ trang tỉnh đảm bảo đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Tiếp tục phát động nhân dân tham gia củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã công bố quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn (2009 - 2019). 

Đình nhượng