Cập nhật lúc 10:57:16 16/09/2019 (Lượt xem: 1250)
Bồi dưỡng kiến thức hộ tịch cho

Bồi dưỡng kiến thức hộ tịch cho gần 150 cán bộ

BT- Gần 150 cán bộ làm công tác hộ tịch ở các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch do Trường Trung cấp Luật Đồng Hới phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác hộ tịch có nhiều đổi mới, yêu cầu ngày càng cao nhưng văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch mới ban hành, thực tiễn áp dụng còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất. Vì vậy việc bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức và trao đổi phương pháp, kỹ năng cho công chức làm công tác hộ tịch rất cần thiết. Tại lớp bồi dưỡng các học viên được học 10 chuyên đề gồm: Tổng quan về hộ tịch, quản lý nhà nước về hộ tịch; Đạo đức và trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch trong đăng ký, quản lý hộ tịch; Đăng ký nuôi con trong nước; Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch; Đăng ký giám hộ, đăng ký nhận cha, mẹ, con...

Được biết, những năm qua, Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch trên địa bàn của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ làm công tác hộ tịch nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, công tác nghiệp vụ. Sau khi kết thúc lớp học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Lê Ninh