Cập nhật lúc 15:17:56 12/09/2019 (Lượt xem: 2337)
Không có cơ sở cấp giấy chứng nh

Không có cơ sở cấp giấy chứng nhận cho ông Hùng

BT- Ông Phạm Văn Hùng, thôn Đa Kim, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc phản ánh: Ngày 2/5/2019, ông đã làm đơn xin đăng ký xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) hoặc cho thuê dài hạn 19 ha đất sản xuất nông nghiệp tại thôn Đa Tro, xã Đa Mi. Nguồn gốc 19 ha đất do ông nhận chuyển nhượng của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng UBND xã Đa Mi trả lời không có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích 19 ha, nên ông tiếp tục làm đơn kiến nghị lên cấp trên.

Qua tìm hiểu sự việc chúng tôi được biết: Ngày 3/6/2019, UBND xã Đa Mi đã mời ông Phạm Văn Hùng đến làm việc và đi kiểm tra thực tế khu vực đất 19 ha đề nghị xem xét, cấp giấy chứng nhận QSDĐ hoặc thuê đất dài hạn. Qua kiểm tra thực địa, diện tích đất của ông Hùng đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại khu vực Kumagai, thôn Đa Tro, xã Đa Mi, nhưng ông Hùng không cung cấp được giấy tờ, chứng cứ chứng minh nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất. Ngày 14/6/2019, UBND xã Đa Mi cùng với Ban quản lý rừng phòng hộ (RPH) Hàm Thuận - Đa Mi, Trạm Kiểm lâm Đa Mi đã tổ chức cuộc họp xét tính pháp lý nguồn gốc diện tích đất 19 ha đất của ông Hùng đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ như sau: Từ năm 2012 đến nay, tại khu vực Kumagai, thôn Đa Tro, xã Đa Mi không có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và ông Hùng cũng không có đăng ký tạm trú hay thường trú tại địa phương. Đến năm 2019, ông Hùng mới đăng ký tạm trú dài hạn tại thôn Đa Kim, xã Đa Mi. Đối với diện tích 19 ha đất của ông Hùng xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trước năm 2000 do Ban quản lý dự án thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi quản lý để xây dựng công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi. Sau khi công trình thủy điện hoàn thành, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1515/QĐ-UBND, ngày 4/6/2008, giao diện tích 19 ha đất cho UBND xã Đa Mi quản lý. Đến năm 2016, các ngành chức năng huyện phối hợp với Ban quản lý RPH Hàm Thuận - Đa Mi, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Đa Mi tổ chức kiểm kê, khảo sát, thống nhất, tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đưa diện tích đất tại khu vực Kumagai, thôn Đa Tro, xã Đa Mi vào quy hoạch 3 loại rừng, vì mật độ cây rừng khu vực này đủ tiêu chuẩn là rừng phòng hộ. Do đó, ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3656/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025, trong đó diện tích đất tại khu vực Kumagai, thôn Đa Tro, xã Đa Mi (19 ha) là đất rừng phòng hộ được giao cho BQL RPH Hàm Thuận - Đa Mi quản lý.

Trên cơ sở đó, UBND xã Đa Mi đã có Công văn số 26/CV-UBND, ngày 18/6/2019, trả lời đơn của ông Phạm Văn Hùng là không có cơ sở để UBND xã Đa Mi đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất 19 ha tại khu vực Kumagai, thôn Đa Tro, xã Đa Mi, bởi vì đây là đất rừng phòng hộ được giao cho Ban quản lý RPH Hàm Thuận - Đa Mi quản lý.  

NGỌC TUẤN