Cập nhật lúc 13:38:21 11/09/2019 (Lượt xem: 2079)
Tuy Phong

Tuy Phong: Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

BT-  Tuyên truyền, giải thích để người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc làm này vừa phát huy được tính dân chủ, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong các phong trào xây dựng nông thôn mới là kết quả nổi bật của huyện Tuy Phong trong chặng đường qua.

Đường làng khang trang xã nông thôn mới Vĩnh Hảo.

Để người dân phát huy vai trò “chủ thể” của mình đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới phải giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình, và được xem là một trong những giải pháp cơ bản để khơi dậy sức dân. Những năm qua, bằng các hình thức tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, xây dựng xã chuẩn văn hóa nông thôn mới gắn với phát triển giao thông nông thôn hoặc các buổi sinh hoạt đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Phước Thể là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Có được kết quả này nhờ vai trò của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, sự đồng thuận của hệ thống chính trị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để hoàn thành các đường giao thông được xã phát động phong trào, đến trực tiếp tất cả các thôn, xóm và từng hộ gia đình. Nhờ đó, việc hiến đất làm đường giao thông liên thôn, đóng góp xây dựng nông thôn mới của đảng viên tại các chi bộ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Vui hơn khi biết nhiều hộ dân tham gia hiến đất, đóng góp công sức, tiền của làm đường giao thông xuất phát từ nhận thức: xây dựng nông thôn mới chính là tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế cho gia đình, cho thôn mình. Thành công trong việc phát triển giao thông nông thôn tại Phước Thể đạt hiệu quả là do xã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở từ việc vận động đóng góp kinh phí đến khi công trình hoàn thành đều có sự tham gia giám sát của nhân dân. Nhờ đó mà nhân dân đồng thuận và tham gia làm đường giao thông nông thôn một cách tự nguyện và đã trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ. Chị Nguyễn Thị Hồng -thôn 3, xã Phước Thể cho biết: “Bây giờ đường sá đi lại thuận lợi. Khi xã phát động làm đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” ai cũng đồng tình góp kinh phí bởi chúng tôi hiểu việc đóng góp của mỗi gia đình rất cần thiết để làm nên những con đường làng ngõ xóm khang trang, sạch sẽ”.

Hưởng ứng các đợt phát động của UBND huyện, các đoàn thể huyện đã tổ chức, duy trì nhiều phong trào xây dựng nông thôn mới thiết thực như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện,“Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” của Ban Dân vận huyện, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân huyện, “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ huyện... Ngoài ra, nhiều địa  bàn trong huyện cũng đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả và nhân rộng như: trồng cây đinh lăng, nuôi vịt biển, trồng rau an toàn trong nhà lưới, thâm canh lúa tiết kiệm nước theo quy trình SRI... góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống. Cả hệ thống chính trị và nhân dân thay đổi nhận thức “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” đã thay đổi mạnh mẽ diện mạo của huyện Tuy Phong. Đến nay, toàn huyện đạt 136 tiêu chí, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã, có 4/10 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Bình Thạnh, Chí Công, Phước Thể và Vĩnh Hảo. Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 7,05% năm 2016 kéo giảm còn 2,6% vào năm 2018. 10 năm qua, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn từ các doanh nghiệp chiếm hơn 203 tỷ đồng, vốn từ nhân dân đóng góp 156,7 tỷ đồng.

T.Duyên