Cập nhật lúc 11:24:11 09/09/2019 (Lượt xem: 1441)
Sự phù hợp khi sắp xếp các đơn v

Sự phù hợp khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

 BTO- Đối với Bình Thuận không có đơn vị hành chính cấp xã nào phải sáp nhập do  có 2 tiêu chuẩn là quy mô dân số và diện tích tự nhiên chưa đạt 50% theo quy định. Tuy nhiên, có 6 đơn vị (5 xã, 1 thị trấn) sẽ thực hiện sáp nhập theo diện khuyến khích đó là thị trấn Phan Rí Cửa và các xã Hòa Phú, Đức Chính, Nam Chính,  Măng Tố, Đức Tân.

Sự phù hợp khi sáp nhập thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong) thể hiện trên cơ sở sau:

Thị trấn Phan Rí Cửa có diện tích 2,75 km2, dân số 39.257 người, bình quân 14.275 người/km2. Theo Nghị quyết 1211 (ngày 25/5/2016) của Quốc hội thì không đạt chuẩn về diện tích nhiên. Thị trấn không có điều kiện để mở rộng diện tích.

Xã Hòa Phú trước đây được tách ra từ thị trấn Phan Rí Cửa, có diện tích tự nhiên 12,19 km2; dân số 6.548 người, bình quân 537 người/km2. Theo quy định của Nghị quyết Quốc hội thì xã không đạt tiêu chuẩn về diện tích tư nhiên lẫn quy mô dân số.

Khi sáp nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa sẽ tạo điều kiện cho thị trấn Phan Rí Cửa mở rộng không gian đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầnt của đô thị loại IV. Sau sáp nhập, thị trấn Phan Rí Cửa (mới) sẽ có diện tích tự nhiên là 14,94 km2 và quy mô dân số là 45,805 người; đạt chuẩn cả 2 tiêu chí.

Sự phù hợp khi sáp nhập xã Măng Tố và xã Đức Tân (huyện Tánh Linh)

Xã Măng Tố có diện tích 50,76 km2, dân số 2.903 người, bình quân 57 người/km2. Không đạt chuẩn về quy mô dân số theo Nghị quyết của Quốc hội.

Xã Đức Tân có diện tích 21,22 km2, dân số 6.935 người, bình quân 326 người/km2. Không đạt chuẩn về diện tích tự nhiên.

Hai xã Măng Tố và Đức Tân không có điều kiện mở rộng diện tích tự nhiên để đạt tiêu chuẩn; vị trí trung tâm hành chính 2 xã gần nhau nên sáp nhập để đạt chuẩn là phù hợp. Sau sáp nhập xã Măng Tố (mới) có diện tích tự nhiên là 71,98 km2; quy mô dân số là 9.838 người; đạt chuẩn cả 2 tiêu chí.

Sự phù hợp khi sáp nhập xã Đức Chính và xã Nam Chính (huyện Đức Linh)

Xã Đức Chính trước dây được chia tách từ xả Nam chính (năm 1983),có diện tích 23,75 km2; dân số 5.770 người; bình quân 243 người/km2. Không đạt chuẩn về diện tích tự nhiên.

Xã Nam Chính có diện tích 27,94 km2; dân số 9.606 người; bình quân 344 người/km2. Không đạt tiêu chẩn về diện tích tự nhiên.

Hai xã không có điều kiện mở rộng diện tích tự nhiên để đạt tiêu chuẩn, nên sáp nhập lại để thành lập đơn vị hành chính mới đạt chuẩn là phù hợp. Sau sáp nhập, xã Nam Chính (mới) có diện tích tự nhiên là 51,69 km2; quy mô dân số là 15.379 người; đạt chuẩn cả 2 tiêu chí.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo ra thay đổi tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước. Tạo điều kiện tập trung được nguồn lực đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư theo hướng sản xuất hiện đại, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương…

Tuy nhiên, khi sáp nhập sẽ gây ra những xáo trộn, các khó khăn về địa lý gây trở ngại cho quá trình người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác, người dân, doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi nhiều loại giấy tờ liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư (giảm 28 cán bộ, 37 công chức, 61 người  hoạt động không chuyên trách) sau sáp nhập sẽ tác động lớn đến tâm tư, tình cảm, đời sống của người lao động. Đây là việc khó, nhạy cảm nên cần phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

T. NAM