Cập nhật lúc 09:11:49 09/09/2019 (Lượt xem: 1052)
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam: Khẩn trương hoàn thành xét tính pháp lý

BT- Sở Giao thông Vận tải cho biết, đến nay thực hiện phương án bồi thường tái định cư đa số các huyện đã thực hiện gần xong việc kiểm kê hồ sơ. Riêng đối với xét pháp lý cấp xã, cấp huyện mới chỉ có huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện đạt trên 90%. Còn lại huyện Tuy Phong đã kiểm kê 279/282 hồ sơ, xét pháp lý cấp xã 271 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96%; xét pháp lý cấp huyện 160 hồ sơ, đạt 57%; huyện Bắc Bình kiểm kê hồ sơ 727/747 hồ sơ đạt 97%, xét pháp lý cấp xã 512 hồ sơ, đạt 69%, xét pháp lý cấp huyện 484 hồ sơ, đạt 65%; Hàm Thuận Nam đã kiểm kê 636/683 hồ sơ đạt 93%, xét pháp lý cấp xã 491 hồ sơ đạt 72%, xét pháp lý cấp huyện 345 hồ sơ đạt 51% và huyện Hàm Tân đã kiểm kê 255/263 hồ sơ, đạt 97%, xét pháp lý cấp xã 223 hồ sơ, đạt 85%, xét pháp lý cấp huyện 187 hồ sơ, đạt 71%. Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, các huyện phải khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê, xét pháp lý cấp xã, cấp huyện. Thực hiện áp giá, niêm yết và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ban hành quyết định thu hồi đất và tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho những trường hợp đủ điều kiện.

Dự án đường cao tốc đi qua địa bàn Vĩnh Hảo.

T.Duyên