Cập nhật lúc 14:36:12 05/09/2019 (Lượt xem: 1283)
Mô hình chăm lo cho người cao tu

Mô hình chăm lo cho người cao tuổi

BT- Hướng dẫn kiến thức tự chăm sóc sức khỏe; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên; hỗ trợ thành viên nghèo được vay vốn để sản xuất… là những hoạt động thiết thực mà mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau mang lại cho người cao tuổi. Để mô hình ngày càng phát huy tốt vai trò chăm lo cho người cao tuổi, công tác nhân rộng mô hình đang được các cấp, ngành triển khai tích cực.

Ảnh: Đ.Hòa

Trên địa bàn tỉnh hiện có 89.544 hội viên, đạt tỷ lệ 85,3% so với tổng số người cao tuổi (NCT) trong tỉnh. Việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đặc biệt là hướng tới giúp đỡ NCT nghèo, cận nghèo khó khăn tại cộng đồng là một trong những mục tiêu quan trọng của Hội NCT, các cấp, ngành trong tỉnh. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 842/2017 về triển khai thực hiện Quyết định 1533/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (gọi tắt là CLB) là một tổ chức tự nguyện dựa vào cộng đồng, tự giúp nhau, giúp NCT nghèo, cận nghèo và khó khăn để cải thiện chất lượng sống. Đặc điểm nổi bật của CLB là tính liên thế hệ, mặc dù hướng đến NCT nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là phụ nữ nhưng CLB có cả người trẻ, người khá giả, nam giới (khoảng 30 – 40%) để giúp tăng cường sự thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữa các thế hệ, thành phần, các giới trong CLB, gia đình và cộng đồng.

Với những ý nghĩa thiết thực của mô hình, năm 2017, Ban đại diện Hội NCT tỉnh và Sở Lao động TB&XH nhất trí chọn 4 huyện, thành phố gồm Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết, mỗi nơi chọn 1 xã, phường, thị trấn để xây dựng mô hình CLB điểm. Qua 3 năm, từ 2017 đến tháng 8/2019 đã xây dựng và đi vào hoạt động 13/4 CLB (nhân rộng ra thêm 3 huyện, thị là Hàm Tân, La Gi, Bắc Bình) đạt 325% so với kế hoạch UBND tỉnh; có 696/500 thành viên tham gia hoạt động, trong đó có 480/350 NCT tham gia. Về chất lượng, chỉ tiêu đảm bảo theo quy định như: 70% người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), phụ nữ chiếm tỷ lệ 55,6%; có 70% là hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có 162 thành viên được vay vốn, chiếm tỷ lệ 23,27 % với tổng số tiền vay 470,6 triệu đồng, trong đó nguồn lực (vốn) ban đầu vận động được trên 498 triệu đồng, mỗi CLB có từ 8 triệu đồng đến 164 triệu đồng…

Các CLB ở Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam tổ chức từ 3 - 6 nhóm hoạt động gồm: nhóm tuyên truyền vận động và giám sát; nhóm y tế chăm sóc sức khỏe; nhóm văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; nhóm khoa học kỹ thuật, vật nuôi, cây trồng; nhóm phát triển kinh tế, tăng thu nhập hoặc phụ trách về kinh tế (huy động vốn, cho vay, thu hồi vốn); nhóm tự giúp nhau hỗ trợ cộng đồng; nhóm bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên; nhóm truyền thông. CLB phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết) thành lập các tổ chăm sóc sức khỏe, tổ thể dục dưỡng sinh, tổ văn nghệ. Bên cạnh đó, các CLB đều có ban hành quy chế hoạt động, trang bị cân sức khỏe, máy đo huyết áp. Nhiều CLB duy trì sinh hoạt 1 tháng/lần, mỗi lần sinh hoạt định kỳ đều tổ chức khám sức khỏe cho các thành viên CLB…

Về nguồn vốn ban đầu hỗ trợ cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, các CLB hoàn toàn tự lực và đã vận dụng thực hiện nhiều cách như vận động các thành viên có điều kiện đóng góp, vận động mượn tiền chân quỹ của chi hội, vận động các doanh nghiệp sau 3 năm trả lại không tính lãi. Các thành viên được vay đều sử dụng đúng mục đích dùng vào chăn nuôi, sản xuất làm kinh tế gia đình bước đầu có hiệu quả. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, Hội NCT các cấp trong tỉnh, ngành Lao động TB&XH, MTTQ, các ngành, hội, đoàn thể có liên quan tiếp tục phối hợp kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của 13 CLB hiện có ở 7 huyện, thị và xây dựng, nhân rộng thêm từ 1 - 2 mô hình CLB. Đối với các huyện còn lại như Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Phú Quý mỗi huyện phấn đấu xây dựng và nhân rộng từ 1-2 mô hình CLB. Từ đó, góp phần đẩy mạnh củng cố hoạt động của các tổ chức hội cơ sở; góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

NgỌc Hân