Cập nhật lúc 08:38:04 04/09/2019 (Lượt xem: 1515)
Tánh Linh

Tánh Linh: Tăng cường chỉ đạo mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

BT- Sau buổi làm việc trực tiếp của lãnh đạo BBT Báo Bình Thuận với Thường trực Huyện ủy Tánh Linh, mới đây Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có cuộc họp với bí thư 36 chi, đảng bộ trong toàn huyện để tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; các văn bản của tỉnh và Công văn số 1771-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về “Nghiêm túc thực hiện việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Theo số liệu khảo sát gần đây, Tánh Linh là địa phương có số lượng đặt mua báo Bình Thuận thấp nhất so với các huyện, thị trong tỉnh. Toàn huyện có đến 18/35 cơ sở Đảng và 56/64 trường học không đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Để chấn chỉnh tình trạng này, Thường trực Huyện ủy giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy theo dõi việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; sẽ phê bình, chấn chỉnh những chi, đảng bộ cơ sở không thực hiện việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng theo quy định và tiến tới sẽ có những biện pháp mạnh hơn để đảm bảo thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

Tại cuộc họp, một số chi, đảng bộ phản ảnh việc thiếu kinh phí hoạt động nên không đủ để đặt mua báo. Với mức giá báo Bình Thuận thường kỳ hiện nay là 2.000 đồng/tờ và báo cuối tuần là 2.500 đồng/tờ thì lý do “thiếu kinh phí” là chưa thỏa đáng, tuy nhiên vẫn ghi nhận ý kiến này, trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh cũng sẽ tham mưu cho huyện chỉ đạo ngành Tài chính – Kế hoạch làm việc cụ thể với các đơn vị, đảm bảo việc phân bổ ngân sách đáp ứng nhu cầu này. Còn lại đa số các ý kiến đều đồng tình và nhận khuyết điểm trong việc kiểm tra đôn đốc việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng.   

N.H