Cập nhật lúc 09:47:18 03/09/2019 (Lượt xem: 3973)
Thu ngân sách gần đạt dự toán nă

Thu ngân sách gần đạt dự toán năm

BT- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đạt 8.866 tỷ đồng, đạt 94,52% dự toán năm, tăng 28,88% so cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa (trừ dầu) đạt 6.093,9 tỷ đồng, đạt 97,04% dự toán năm, tăng 29,31% so cùng kỳ.

Hầu hết các khoản thu có mức tăng cao so cùng kỳ năm trước như: Thu thuế xuất nhập khẩu 1.527,1 tỷ đồng (tăng 69,45%); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 754,2 tỷ đồng (tăng 58,13%); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.064,6 tỷ đồng (tăng 46,54%); thu từ doanh nghiệp nhà nước 1.000,3 tỷ đồng (tăng 35,28%);  thuế thu nhập cá nhân 447,3 tỷ đồng (tăng 27,91%); thu xổ số kiến thiết 726,1 tỷ đồng (tăng 23,34%);  thuế bảo vệ môi trường 383 tỷ đồng (tăng 38,17%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 253,2 tỷ đồng (tăng 54,39%);  lệ phí trước bạ 291,4 tỷ đồng (tăng 67,69%); thu từ các loại phí, lệ phí 105,5 tỷ đồng (tăng 14,65%); thu khác ngân sách 268,1 tỷ đồng (tăng 75,59%)… Các khoản thu này tăng cao cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, có một số khoản có nguồn thu lớn lại giảm so cùng kỳ là: Thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 703,6 tỷ đồng (giảm 18,83%); thu từ dầu thô 1.245,0 tỷ đồng (giảm 1,64%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 74,2 tỷ đồng (giảm 2,67%) đã phần nào ảnh hưởng đến tốc độ tăng thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm.

Tính riêng khối huyện, thị xã, thành phố, tổng thu trong 8 tháng ước 2.682 tỷ đồng, đạt 117,12% dự toán năm, tăng 38,70% so cùng kỳ năm trước. Có 7 địa phương thu cao hơn cùng kỳ là: Phan Thiết thu 1.441,6 tỷ đồng (đạt 131,05% dự toán năm, tăng 64,14% so cùng kỳ năm trước); Hàm Tân thu 106,5 tỷ đồng (đạt 122,41% dự toán, tăng 60,43%); La Gi thu 186,5 tỷ đồng (đạt 120,34%  dự toán, tăng 47,39%); Bắc Bình thu 125,1 tỷ đồng (đạt 119,18% dự toán, tăng 41,36%); Hàm Thuận Nam thu 168,9 tỷ đồng (đạt 112,61% dự toán, tăng 27,14%); Hàm Thuận Bắc thu 317,4 tỷ đồng (đạt 110,98% dự toán, tăng 12,27%);  Tuy Phong thu 176,7 tỷ đồng (đạt 84,15% dự toán, tăng 6,84%);

Có 3 địa phương thu giảm hơn cùng kỳ là: Phú Quý thu  20,6 tỷ đồng (đạt 93,41% dự toán, giảm 31,59%); Đức Linh: 73,3 tỷ đồng (đạt 79,67% dự toán, giảm 17,01%); Tánh Linh: 65,3 tỷ đồng (đạt 78,71% dự toán, giảm 12,35%).

Nhìn chung tất cả các khoản thu ngân sách (trừ dầu thô, tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản) trong 8 tháng đầu năm đều tăng so cùng kỳ, trong đó nhiều khoản thu có tỷ trọng lớn tăng khá cao như thuế xuất nhập khẩu, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp nhà nước thuế thu nhập cá nhân, thu xổ số kiến thiết… đã tác động tích cực đến tổng thu ngân sách của tỉnh.

t.nam