Cập nhật lúc 15:05:50 30/08/2019 (Lượt xem: 1108)
Giám sát chế độ phụ cấp ưu đãi

Giám sát chế độ phụ cấp ưu đãi, độc hại trong ngành y

BTO- Chiều 29/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giám sát Sở Y tế về công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ viên chức người lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham gia giám sát có đại diện ngành BHXH tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh, đại diện công đoàn ngành Y tế.

   

Hiện nay, ngành y tế có 33 cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đặc thù lao động trong ngành y hầu hết phải tiếp xúc với bệnh nhân và dịch bệnh truyền nhiễm cũng như các loại hóa chất độc hại, chất phóng xạ. Do đó, đòi hỏi phải có các chính sách ưu đãi phù hợp thì mới khuyến khích được tính tích cực, yêu nghề của viên chức y tế. Hiện nay, hầu hết các đơn vị ngành y nghiêm túc thực hiện việc chi trả các chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, người lao động đúng theo quy định.

Tuy nhiên, các văn bản quy định hiện hành về chế độ phụ cấp, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho viên chức, người lao động ngành y mặc dù đã qua nhiều lần điều chỉnh, sửa đổi song đều đã lạc hậu, không theo kịp với sự trượt giá của thị trường. Hiện tổng số cán bộ viên chức người lao động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 868 người, trong đó 100% được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và 320 người hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm công việc.

Tại buổi giám sát, Sở Y tế kiến nghị, các văn bản quy định về mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề; độc hại, nguy hiểm được ban hành vào thời điểm 2005-2006, 2011-2012 một số nội dung không còn phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc ngành y trong tình hình mới. Do đó, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy định về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm sao cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá, thời gian qua Sở Y tế phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ công chức, viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, Sở Y tế cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ công chức, viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; quản lý các chế độ chặt chẽ, hợp lý tránh sai sót; tổ chức đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động... Những kiến nghị của Sở Y tế được đoàn ghi nhận, riêng một số kiến nghị đoàn sẽ làm việc với ngành chức năng liên quan để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ VCNLĐ ngành y tế.

Thanh Thủy