Cập nhật lúc 14:27:36 28/08/2019 (Lượt xem: 2388)
Cả hệ thống chính trị phải thật

Cả hệ thống chính trị phải thật sự vào cuộc nâng chất lượng kinh tế tập thể

BT- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 18/2/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, diễn ra vào chiều 26/8.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nhân rộng mô hình, phát triển kinh tế tập thể phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.170 tổ hợp tác, trong đó có trên 4.940 tổ đăng ký hoạt động theo Nghị định số 151 của Chính phủ, thu hút trên 165.600 thành viên tham gia, tăng 19,32% so với năm 2003. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 183 HTX, tăng 22,8% so với năm 2003 với hơn 47.800 thành viên. Tổng vốn hoạt động của HTX là 2.472 tỷ đồng, tăng gần 25 lần so với năm 2003; doanh thu bình quân 11,747 tỷ đồng/HTX, tăng 8 lần so với năm 2003; lãi bình quân 241,56 triệu đồng/HTX. Thời điểm này, tỉnh có 2 HTX xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị gồm: HTX Công Thành (huyện Đức Linh) và HTX hải sản Mũi Né (TP Phan Thiết).

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX của tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra theo Nghị quyết 13. Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đối với khu vực kinh tế tập thể chưa đúng mức; bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn phân tán, chưa thống nhất, hoạt động chưa hiệu quả. Mặt khác, nhiều chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể chưa triển khai đầy đủ. Phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn lạc hậu. Bên cạnh đó, mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, việc xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị gặp nhiều khó khăn; hoạt động của HTX thiếu gắn kết với nhau, thiếu liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế khác.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012 phù hợp với điều kiện của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị phải thật sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể. Phấn đấu đến năm 2020, không có HTX tồn tại hình thức và có ít nhất 70% HTX hoạt động có hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các huyện, thị, thành phố tiếp tục chỉ đạo củng cố nâng cao hoạt động Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể các huyện, thị, thành phố. Chỉ đạo rà soát chặt chẽ việc xét công nhận tiêu chí xã nông thôn mới phải đảm bảo ít nhất có 1 HTX hoạt động có hiệu quả, đúng thực chất. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn xử lý dứt điểm đối với các HTX yếu kém, ngưng hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng các HTX kiểu mới trong ngành nông nghiệp, nhất là các vùng có sản phẩm lợi thế cạnh tranh của địa phương, khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá…

THU HÀ