Cập nhật lúc 09:04:07 21/08/2019 (Lượt xem: 2049)
Đơn vị đã điều chỉnh lại hồ sơ t

Đơn vị đã điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế đường

BT- Ông Ngô Quốc Liêm, thôn 2, xã Đức Bình, Tánh Linh phản ánh: Tuyến đường liên thôn, từ cầu Bàu Trâu đến Đồng Lớn được Công ty TNHH Xây lắp - Trồng rừng Tạo Lập đầu tư thi công, nhưng không đúng thiết kế ban đầu là lớp đá sỏi cuội dày 30 cm mà chỉ đổ đất và một lớp đá cuội rất mỏng, không đảm bảo chất lượng. Đề nghị các ngành chức năng huyện kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Công trình đường giao thông nội đồng, từ cầu Bàu Trâu đến Đồng Lớn, do UBND xã Đức Bình làm chủ đầu tư, được UBND huyện Tánh Linh phê duyệt, với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng. Kết cấu nền đường đắp đất cấp 3 đầm chặt K95 và mặt đường cấp phối sỏi cuộn dày 30 cm đầm chặt K98. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Xây lắp - Trồng rừng Tạo Lập. Theo báo cáo của đơn vị thi công, tại thời điểm xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng trên địa bàn huyện Tánh Linh không có mỏ sỏi cuội để cung cấp hoàn thiện mặt đường theo như thiết kế. Do đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế đã thống nhất lập biên bản xử lý kỹ thuật thay đổi kết cấu mặt đường từ cấp phối sỏi cuội thành cấp phối sỏi đỏ để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo tiến độ thi công công trình.

Trên cơ sở biên bản xử lý kỹ thuật, chủ đầu tư cùng với các đơn vị đã điều chỉnh lại hồ sơ theo đúng khối lượng, chủng loại vật liệu thực tế, tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và quyết toán theo thực tế khối lượng đã thi công. Việc đơn vị thi công đổ thêm lớp mặt sỏi cuội là để làm tăng thêm tính ổn định mặt đường, nhưng không tính vào chi phí xây dựng công trình.

Khánh HuyỀn