Cập nhật lúc 15:38:19 19/08/2019 (Lượt xem: 3539)
Chế độ tử tuất đối với người hưở

Chế độ tử tuất đối với người hưởng lương hưu

 BTO- Một số bạn đọc Báo Bình Thuận hỏi: Khi người đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân của người mất sẽ được hưởng chế độ tử tuất như thế nào ?

Vấn đề trên, Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời như sau:
Khi người đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân của người mất sẽ được hưởng chế độ tử tuất các quyền lợi:

Căn cứ theo Điều 64, 65, 66, 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: 

1. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người này chết.

2. Được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc tuất 1 lần:

2.1 Tuất hàng tháng các trường hợp cụ thể như sau:

 a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

 b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

 c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

 d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Chú ý: Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung

* Mức hưởng trợ cấp: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

 2.2 Tuất 1 lần đối với các trường hợp cụ thể như sau:

 -  Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

 - Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 3. Thủ tục hồ sơ giải quyết theo khoản 2 điều 121 của Luật Bảo hiểm xã hội gồm:

  -  Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết;

  -  Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định;

Thông tin kham khảo thêm tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2018, Thông tư số 59/2015/TT – BLĐTBXH ngày 29/12/2015, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019. Tùy theo từng trường hợp mà thân nhân đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

 N.Q