Cập nhật lúc 15:13:10 16/08/2019 (Lượt xem: 5082)
Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận th

Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

BTO- UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham dự của lãnh đạo các sở ngành, đơn vị tư vấn.

Cuộc họp trực tuyến vừa được tổ chức tại UBND tỉnh.

Theo đơn vị tư vấn, việc lập Quy hoạch được xem là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để Bình Thuận hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển vào thời gian đến. Đây còn là cơ sở tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Bình Thuận. Bên cạnh đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các đột phá phát triển, Quy hoạch còn hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường trong dài hạn…

Sau khi nghe đơn vị tư vấn tóm tắt nhiệm vụ triển khai, lãnh đạo các huyện - thị - thành phố và nhiều sở ngành của tỉnh đã tham gia góp ý cho dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đề nghị tập trung làm rõ một số nội dung về khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Bình Thuận, hình thành các trung tâm mang tầm quốc gia (năng lượng, du lịch - thể thao biển, chế biến khoáng sản titan), phát huy lợi thế khi có đường bộ cao tốc đi qua…

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo nhiệm vụ triển khai lập Quy hoạch.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến về dự thảo Quy hoạch, định hướng tổng thể cho Bình Thuận. Đồng thời việc lập Quy hoạch cũng cần xác định mục tiêu theo điều kiện địa phương ở từng giai đoạn, ngoài ra chú ý đến gắn kết vùng và quy hoạch các ngành của Trung ương… Dự kiến sau khi hoàn thành và được cấp thẩm quyền thẩm định, Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đ.Q