Cập nhật lúc 10:02:37 15/08/2019 (Lượt xem: 9990)
Hợp nhất Trung tâm Huấn luyện và

Hợp nhất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT với Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT tỉnh

BTO- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) Bình Thuận trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT với Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT tỉnh.

Thiếu nhi tham gia các lớp năng khiếu hè tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh.

Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT và Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT tỉnh là 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH, TT & DL Bình Thuận. Việc hợp nhất sẽ hướng đến củng cố các đơn vị sự nghiệp có chức năng và nhiệm vụ tổ chức, phát triển các hoạt động thể dục thể thao, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện học sinh, vận động viên ở Bình Thuận theo hướng tập trung, thu gọn đầu mối. Đồng thời đảm bảo bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất cũng như tránh bỏ sót, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ…

Sau khi sáp nhập thì toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT với Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT do đơn vị mới thành lập là Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận quản lý, sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được phân công… Được biết, Quyết định này có hiệu lực kể từ giữa tháng 8/2019.

Q.TÍN