Cập nhật lúc 09:37:56 15/08/2019 (Lượt xem: 1452)
Rà soát các tiêu chí trọng tâm t

Rà soát các tiêu chí trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

BT- Sáng 14/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong chủ trì cuộc họp trực tuyến về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 7 tháng đầu năm.

Năm 2019, theo kế hoạch UBND tỉnh giao chỉ tiêu 6 xã đạt chuẩn NTM, hiện có 9 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM; TP. Phan Thiết hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Qua 7 tháng, bình quân toàn tỉnh đạt 14,08 tiêu chí/xã, tăng 0,34 tiêu chí/xã so với đầu năm, đạt 19,32% kế hoạch năm. Đối với việc thực hiện bộ tiêu chí huyện NTM, toàn tỉnh tăng thêm 1 tiêu chí (tiêu chí số 4 về điện), bình quân toàn tỉnh đạt 4,38 tiêu chí/huyện, đạt 87,6% kế hoạch. Riêng đối với 9 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm: Hàm Thắng, Thuận Minh, Tân Thành, Hòa Thắng, Nam Chính, Sông Phan, Vĩnh Tân, Đức Thuận, Tân Phước, có 2 xã Hòa Thắng và Thuận Minh đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí, đang làm hồ sơ xét trình thẩm định. Tuy nhiên, kết quả xây dựng NTM vẫn còn những khó khăn như: Môi trường tại một số khu dân cư vẫn chưa được cải thiện đáng kể; chương trình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị chưa có sự chuyển biến rõ nét; nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm nay vẫn còn thiếu…

 Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải rà soát lại các tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự. Các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng NTM phải đảm bảo chất lượng, thực chất không chạy theo thành tích. UBND các địa phương tiếp tục rà soát lại mức độ hoàn thành các tiêu chí, riêng đối với 2 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí, Ban Chỉ đạo NTM khẩn trương tổ chức thẩm định. Xây dựng NTM cần ưu tiên phát triển sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đảm bảo sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Được biết, đến nay toàn tỉnh đã có 56 xã đạt chuẩn NTM, chiếm hơn 58% tổng số xã (tỷ lệ của cả nước là 42,76%).Việc thực hiện đạt chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM góp phần giúp tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người ở 96 xã năm 2018 đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,29%; bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cấp rõ; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố…

T.Duyên