Cập nhật lúc 09:11:01 15/08/2019 (Lượt xem: 3231)
Lấy ý kiến cử tri phương án sắp

Lấy ý kiến cử tri phương án sắp xếp các đơn vị hành chính

BT- Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, thị trấn có liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo hướng dẫn UBND thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Phú lấy ý kiến cử tri phương án sắp xếp đơn vị hành chính thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Phú; UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Đức Tân, xã Măng Tố lấy ý kiến cử tri phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố; UBND huyện Đức Linh chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Đức Chính và xã Nam Chính lấy ý kiến cử tri phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Đức Chính và xã Nam Chính.

Khi tổ chức lấy ý kiến cử tri cần chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn rồi mới tổ chức lấy ý kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự cần thiết của việc sáp nhập; phương án sáp nhập; nội dung lấy ý kiến, thời gian tổ chức lấy ý kiến; quyền và nghĩa vụ cử tri trong việc lấy ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến cử tri từ 3 - 5 ngày, do UBND xã, thị trấn ấn định phù hợp với tình hình thục tế địa phương. Đồng thời lựa chọn hình thức phát phiếu, thu phiếu phù hợp để mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền của mình trong việc lấy ý kiến.

Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các huyện; niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp thôn, khu phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến.

Nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì UBND cấp xã báo cáo HĐND cùng cấp để lấy ý kiến. Trường hợp chưa đạt 50% thì trong thời gian 5 ngày, UBND cấp xã phải tổ chức tuyên truyền, vận động trong nhân dân để lấy ý kiến lần 2.

 T.N