Cập nhật lúc 09:10:02 15/08/2019 (Lượt xem: 1699)
Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, cho lợi nhuận cao

BT- Thời gian gần đây, có khá nhiều cách làm mới về sản xuất đã được Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận chuyển giao cho người dân, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vừng, nâng cao giá trị, tăng thu nhập trên cùng diện tích, nâng cao đời sống nông dân…

Trồng rau ăn quả theo hướng an toàn ở Đức Linh.

Ông Nguyễn Tám, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (trung tâm) cho hay: “Như mô hình xã hội hóa giống lúa đã được trung tâm lai tạo, thuần chủng, chuyển giao các loại giống OM 4900, OM 5451, OM 6162, ML 202 năng suất, chất lượng gạo ngon cho nông dân toàn tỉnh canh tác trên diện tích 39.000 ha; góp phần nâng diện tích cánh đồng sử dụng giống lúa xác nhận toàn tỉnh lên 75%. Trong đó ML 202 được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống quốc gia”. Thông qua xã hội hóa giống lúa, trung tâm triển khai mô hình cánh đồng lớn thâm canh và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. Năng suất bình quân ở đây đạt 6,9 tấn/ha, tăng hơn 0,7 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn 6,5 triệu đồng/ha so ngoài mô hình; lúa cấy giảm 75% lượng giống gieo, lúa cứng cây, đẻ nhánh mạnh, ít bị đổ ngã và áp lực sâu bệnh.

Cánh đồng lớn đã đưa vào sản xuất lúa chất lượng cao - liên kết 4 nhà - tại nhiều xã ở 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh. Ở đây doanh nghiệp Đại Nhật Phát đã bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nhiều người dân 2 huyện trên. Bên cạnh, mô hình thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI, trung tâm đã nhân rộng được gần 330 ha sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh, cho năng suất bình quân cao nhất 7,2 tấn/ha, cao hơn 0,5 tấn và lợi nhuận tăng hơn 42% so cùng diện tích ruộng lúa đại trà. Mô hình này cũng giảm lượng giống gieo 40 - 50%, tiết kiệm nước tưới 25 - 30%.

Cùng với đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn đã và đang được trung tâm hỗ trợ triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như sản xuất 50 ha rau an toàn của những hộ nông dân 3 huyện, thị xã: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, La Gi; thông qua cấp phát nguồn phân sinh học Wehg, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, bón phân từ trung tâm, người dân thu hoạch sản phẩm rau không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể, rau ăn quả cho năng suất 20 - 25 tấn/ha, tăng hơn 13% mùa vụ trước; sau khi trừ chi phí lợi nhuận tăng hơn 36% so trồng rau sử dụng hoàn toàn bằng phân hóa học. Tương tự, rau ăn lá đạt 15 tấn/ha, lãi tăng 25%... 

Bên cạnh một số giống tốt, mô hình cây trồng, vật nuôi khác đưa vào ứng dụng như: Cây điều, ca cao, bông vải, mía, cao su, nho, thanh long, cây lâm nghiệp, bò lai sind, heo hướng nạc, nuôi trồng thủy sản. Đây là những tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực khoa học nông nghiệp được trung tâm chuyển giao cho tổ chức, hộ nông dân áp dụng đem lại hiệu quả cao. Như với cây trồng lâu năm, mô hình trồng thâm canh cây ca cao xen điều 20 ha trên địa bàn xã Tân Hà, Đức Hạnh, Đức Linh cho thấy cây thích nghi vùng đất địa phương, phát triển tốt. Tỷ lệ cây sống trên 90%, cây cao bình quân 1,7m, ra nhiều hoa, kết trái. Hay như mô hình thâm canh thanh long bền vững, an toàn dịch bệnh cho năng suất 35 tấn/ha, tăng hơn 16% và lợi nhuận cao hơn 50 triệu đồng/ha so ngoài mô hình; tỷ lệ bệnh đốm nâu dưới 10% so trồng đại trà nhiễm trên 50%. Còn mô hình thâm canh cây đậu bắp trên đất kém hiệu quả theo liên kết chuỗi cho năng suất bình quân 20 tấn/ha, lợi nhuận 40 - 50 triệu đồng/ha; so trồng bắp lai cùng vụ, lợi nhuận cây đậu bắp cao hơn 20 - 25 triệu đồng/ha…

Được biết, để tiếp tục mang lại hiệu quả cao,  thời gian tới với giống cây trồng tăng tỷ lệ diện tích sử dụng hạt giống xác nhận, cây giống đạt tiêu chuẩn để tăng năng suất, chất lượng, kháng dịch hại. Cùng đó, về kỹ thuật canh tác người dân đầu tư áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tăng hiệu suất sử dụng phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Sở Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ người dân hướng đến vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo liên kết chuỗi, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. 

T.Khoa