Cập nhật lúc 09:06:08 15/08/2019 (Lượt xem: 2294)
Tánh Linh

Tánh Linh: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đổi thay

BT- Qua 15 năm triển khai thực hiện NQ 24 (năm 2003) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác dân tộc, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Tánh Linh tiếp tục được cải thiện và nhiều đổi thay.

Ảnh: Đ.Hòa

Thực hiện NQ 04 của Tỉnh ủy, UBND huyện Tánh Linh đã tổ chức cấp 1.027,7 ha đất giúp 878 hộ đồng bào DTTS trên địa bàn có đất sản xuất, ổn định được đời sống. Ngoài ra, 371 hộ đã được giao khoán quản lý, bảo vệ 14.307,7 ha rừng với tiền công 400.000 đồng/ha/năm. Trong khi đó, việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng dân sinh phục vụ người dân ngày càng được quan tâm. Trên 80% số thôn, bản, khu phố tại địa phương có đường giao thông đạt chuẩn; 100% có nhà văn hóa; trên 80% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 95% số hộ được dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường lớp, trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy được đầu tư nâng cấp, tỷ lệ học sinh các cấp đến trường ngày càng tăng, tỷ lệ bỏ học giảm. Đến nay, 8/8 xã, thị trấn có đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đều có trạm y tế (trong đó có 5 trạm được công nhận đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất); tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng đủ 6 bệnh truyền nhiễm đạt trên 95%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 10%...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác dân tộc tại huyện Tánh Linh cũng còn nhiều hạn chế như: việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp nên hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của đồng bào đôi lúc còn chậm, thiếu chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho đồng bào DTTS.

Để tiếp tục triển khai thực hiện NQ 24 có hiệu quả, theo Huyện ủy Tánh Linh cho biết, sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo các công trình nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, chợ gắn với sắp xếp, ổn định dân cư thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để thu hút mọi nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giải quyết việc làm cho lao động người đồng bào DTTS. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên người đồng bào DTTS. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS. Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng thôn, bản, khu phố trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển sản xuất, xây dựng thôn, bản, khu phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TrẦn Đình