Cập nhật lúc 08:51:33 05/08/2019 (Lượt xem: 1369)
Tuy Phong

Tuy Phong: Hòa giải thành 3.137/3.825 vụ việc

BT- Đó là kết quả qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Chỉ thị số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tuy Phong đã tổ chức hơn 1.975 buổi tuyên truyền miệng với hơn 324.800 lượt tham dự; cấp phát hơn 48.500 tờ rơi, tờ gấp; 12.850 tài liệu kiến thức pháp luật; 710 sổ tay pháp luật; 170 quyển tạp chí và 115 đĩa CD, VCD đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện phát thanh trên hệ thống loa 32.970 giờ; phát thanh lưu động 295 giờ; xuất bản tờ tin Tuy Phong 30 số gồm 80 tin, bài, tài liệu; kẻ vẽ 1.036 m2 pano, 4.525 m băng rôn; cung cấp hơn 300 tin, bài, tài liệu trên trang thông tin điện tử huyện. Các tổ hòa giải trên địa bàn đã hòa giải thành 3.137/3.825 vụ việc (đạt tỷ lệ 82%), gồm các tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, môi trường, dân sự, hôn nhân - gia đình… 12/12 xã, thị trấn đều trang bị tủ sách pháp luật, mỗi tủ sách có khoảng 150 đầu sách, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Được biết, hiện nay, toàn huyện Tuy Phong có 23 báo cáo viên pháp luật đủ tiêu chuẩn, trình độ và kỹ năng thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 68 tổ hòa giải với 408 thành viên.

Đ.N