Cập nhật lúc 09:26:04 19/07/2019 (Lượt xem: 1173)
Nâng cao công tác tiếp công dân

Nâng cao công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

BT- Chiều 17/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các cấp chính quyền đã thực hiện tốt việc công khai lịch tiếp công dân, kiểm tra giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành đã tiếp 3.548 lượt/4.287 người. Người đứng đầu các huyện, thị đã tiếp 15.778 cuộc/17.220 người. Thông qua các buổi tiếp công dân này, những bức xúc kiến nghị của người dân đã được ghi nhận và giải quyết đạt hiệu quả cao. Qua 5 năm, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp nhận 4.475 đơn khiếu tố; trong đó số đơn thư thuộc thẩm quyền xử lý của các sở, ngành cấp tỉnh là 701 đơn. Đến nay, các sở, ngành cấp tỉnh đã giải quyết 651/701 đơn khiếu tố, vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, giải quyết được 14/17 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,35%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được nâng lên. Điều này thể hiện qua việc đơn thư khiếu nại của người dân giảm và tỷ lệ giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền tăng đều hàng năm. Nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền có lúc chưa thật sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chưa tập trung rà soát giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư thuộc thẩm quyền dẫn đến công dân khiếu nại nhiều lần, vượt cấp. Việc thực hiện tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức…

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền các huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.  Thực hiện tốt công tác tiếp công dân  theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cấp, ngành phải nắm chắc tình hình và tập trung phối hợp, kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở khi mới phát sinh khiếu nại, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. 

N. Luân