Cập nhật lúc 08:32:23 18/07/2019 (Lượt xem: 2070)
Các cơ sở ô nhiễm môi trường

Các cơ sở ô nhiễm môi trường: Kiên quyết đưa ra khỏi khu dân cư

BT- Thời gian gần đây, các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5286 ngày 12/12/2018 về việc khẩn trương di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư và di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm… 

Một điểm thu mua phế liệu ngoài khu dân cư tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Kiên quyết di dời

Bước vào năm 2019, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung. Đến nay, có 10/10 huyện, thị, thành phố hoàn thành việc di dời hoặc chấm dứt hoạt động 355/355 điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư. Đối với việc di dời các cơ sở sản xuất CN - TTCN, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm, các huyện, thị xã, thành phố đã cố gắng triển khai đến các xã, phường, thị trấn. Qua rà soát, phân loại trên địa bàn tỉnh có 609 cơ sở sản xuất CN - TTCN, cơ sở dịch vụ hoạt động trong khu dân cư với các ngành nghề khác nhau như: Hàn tiện cơ khí; chế biến hải sản; gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhôm, kiếng, sắt; mộc dân dụng; dịch vụ xay xát lúa gạo, sản xuất nước đá, chế biến hạt điều, cao su, sản xuất bún, bánh phở...

Đến nay, các huyện đã tiến hành thành lập các đoàn kiểm tra về tình hình môi trường đối với 279 cơ sở. Qua kiểm tra có 17 cơ sở hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và đã xử lý, yêu cầu chủ cơ sở có biện pháp tự khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; 262 cơ sở chưa có hành vi gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu chủ cơ sở cam kết thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng đối với TP Phan Thiết, có 181 cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch. Do đó, UBND TP Phan Thiết đã xây dựng phương án và thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện di dời vào Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 của Công ty TNHH Thép Trung Nguyên với quy mô khoảng 8,45 ha. Hiện nay, các huyện, thị đang tiếp tục kiểm tra, giám sát để xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc đưa vào kế hoạch thực hiện di dời ra khỏi khu dân cư theo quy định. 

Xây dựng tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm

Về xây dựng tiêu chí, xác định cơ sở sản xuất CN - TTCN, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong khu dân cư, ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019), trong đó quy định tiêu chí cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do đó, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo tiêu chí. Trong đó có quy định rõ tiêu chí cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo đúng quy định tại Nghị định 40 của Chính phủ. Sau đó, tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật trước khi hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định hiện hành.

Trong thời gian này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn các sở, ngành, các huyện có liên quan xác định cơ sở sản xuất CN - TTCN, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang hoạt động trong khu dân cư theo quy định. Từ đó, các huyện thực hiện trình tự, thủ tục để quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đối với cơ sở này khi đưa vào danh mục thực hiện theo đúng quy định. Về phía Sở Công thương hiện đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Khi UBND tỉnh ban hành quy định, Sở Công thương phối hợp các sở, ngành và các huyện xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất CN - TTCN, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong khu dân cư.

T.HÀ