Cập nhật lúc 09:41:30 12/07/2019 (Lượt xem: 1417)
UBMTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân

UBMTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân: Gắn kết chặt chẽ với chức sắc, tôn giáo

BT- Bằng sự gương mẫu đi đầu với trách nhiệm và uy tín của mình, các chức sắc, tôn giáo, người uy tín đã tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại đức Thích Nguyên Quả đến thăm gia đình chị Trương Thị Hoa, hộ nghèo được Tổ Đình Quảng Ân hỗ trợ tiền xây nhà.

Để có được sự gắn kết, đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới giữa nhân dân với Đảng và chính quyền như hiện nay không thể không nói đến vai trò làm cầu nối của UBMTTQ Việt Nam. Cùng với UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân đã luôn quan tâm và làm tốt việc vận động các chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực tế cho thấy, từ sự quan tâm hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân, những người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện đã thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, đặc biệt là góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Họ là những người tiên phong đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn hay vận động xây nhà, tặng quà, hỗ trợ việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhiều người đã trở thành tấm gương sáng về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở như Đại đức Thích Nguyên Quả, chủ trì Tổ Đình Quảng Ân (xã Tân Nghĩa) đã có nhiều đóng góp cho địa phương. Chia sẻ thêm về sự đóng góp của mình, Đại đức Thích Nguyên Quả cho biết: Với chủ trương của đạo Phật là “Ích đạo lợi đời” và phương châm “Phật pháp đồng hành cùng dân tộc” cho nên Tổ Đình Quảng Ân cùng với Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân luôn có sự gắn kết chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam huyện Hàm Tân. Vào những dịp lễ Phật đản hàng năm, Tổ Đình Quảng Ân thông qua Mặt trận huyện tặng nhà tình thương cho bà con nghèo. Đồng thời, góp phần tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn, ánh sáng an ninh và nhận được sự ủng hộ đồng tình của bà con nhân dân khi cùng nhau thực hiện chính sách “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Cùng với đó, trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội…  thì những người có uy tín đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng đời sống văn hóa mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện. Tiêu biểu có ông Huỳnh Văn Cơ, là người Chăm Bà ni đã có 15 năm làm trưởng thôn Phò Trì, xã Tân Thắng. Với vai trò là người có uy tín trong thôn với 560 hộ, đa phần là người Chăm Bà ni, ông Cơ đã vận động bà con cố gắng vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, cùng chung tay bảo vệ và xây dựng quê hương phát triển. Trong những năm qua, ông đã vận động bà con đi học những lớp dạy may công nghiệp, các lớp lao động nghề nông thôn như chăn nuôi, thú y. Đồng thời, đối với hộ nghèo ông còn vận động bà con tham gia chương trình nhận chăn nuôi bò để xóa đói giảm nghèo…

Có thể thấy, từ khi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” diện mạo nông thôn của huyện Hàm Tân ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thông qua thực hiện cuộc vận động này, đã nâng cao chất lượng hoạt động của UBMTTQ Việt Nam các cấp, góp phần tăng cường, mở rộng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

 Ngọc Hân