Cập nhật lúc 16:01:24 26/06/2019 (Lượt xem: 909)
Giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy

Giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy tôm bố mẹ

BTO- 6 tháng đầu năm 2019, các cơ sở nuôi tôm giống ước nhập 51 lô/28.050 con tôm bố mẹ (giảm 2 lô/4.333 con so với cùng kỳ năm 2018). Đa số các cơ sở đã gửi thông báo việc sử dụng tôm thẻ chân trắng bố mẹ cho Chi cục để quản lý, giám sát thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, việc sử dụng tôm sú bố mẹ còn nhiều cơ sở chưa thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản đã giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy tôm bố mẹ khi hết thời gian sử dụng.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản ước tiêu hủy 57 lô tôm/31.923 con tôm bố mẹ do hết thời gian sử dụng theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT. Trong đó tôm nhập khẩu là 49 lô/26.323 con; tôm Việt Úc là 8 lô/5.600 con. Ngoài ra, Chi cục thường xuyên có văn bản thông báo trước 7 ngày đối với các lô tôm chuẩn bị hết thời gian sử dụng để các cơ sở có kế hoạch hủy bỏ.

M.Vân