Cập nhật lúc 09:03:22 19/06/2019 (Lượt xem: 6077)
Sớm xác định lại ranh giới đất g

Sớm xác định lại ranh giới đất giữa 2 doanh nghiệp

BT- Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Gạch Phú Quý tại huyện Hàm Tân phản ánh: Ngày 10/5/2018, ông đã làm đơn khiếu nại tranh chấp đất với Công ty Sông Lam tại xã Sông Phan, Hàm Tân, được UBND xã Sông Phan tổ chức cuộc họp hòa giải nhưng không thành. Trong khi đó ông có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 37, tờ bản đồ số 4, với diện tích 19.102 m2 tại xã Sông Phan; còn Công ty Sông Lam không xuất trình giấy chứng nhận QSDĐ và hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất. Đề nghị các ngành chức năng huyện Hàm Tân sớm xem xét, giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp.

Phần diện tích đất đang bị tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp tại xã Sông Phan (Hàm Tân).

Chúng tôi tìm hiểu sự việc được biết: Ngày 5/1/2012, ông Nguyễn Hữu Ân, thôn Tân Hòa, xã Sông Phan đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Gạch Phú Quý thửa đất số 37, tờ bản đồ số 4, với diện tích 19.102 m2 tại xã Sông Phan (được UBND huyện Hàm Tân cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 1562, ngày 11/4/2003) để khai thác đất sét phục vụ sản xuất gạch. Sau khi nhận chuyển nhượng thửa đất, ông Dũng và ông Ân đã đến thực địa xác định ranh giới, cắm cột mốc và tiến hành quản lý, sử dụng, khai thác đất sét. Đến tháng 5/2018, Công ty Gạch Phú Quý đang khai thác đất sét thì bị Công ty Sông Lam đứng ra ngăn cản, tranh chấp đất đai và cho rằng đây là một phần diện tích thửa đất của ông Tam (Giám đốc Công ty Sông Lam) đã nhận chuyển nhượng của hộ ông Nguyễn Văn Thích và bà Hồ Kim Huy tại thôn Tân Hòa, xã Sông Phan. Khi chúng tôi đến làm việc, lãnh đạo Công ty Sông Lam đã đưa giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất số 36, tờ bản đồ số 4, với diện tích 13.483 m2, do ông Lê Ngọc Tam, Giám đốc Công ty Sông Lam nhận chuyển nhượng của hộ ông Nguyễn Văn Thích và bà Hồ Kim Huy, được UBND huyện Hàm Tân cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AI 157054, ngày 23/11/2007. Phần diện tích đất ông Dũng và ông Tam đang tranh chấp khoảng 7.931 m2 nằm giữa ranh giới của 2 thửa đất số 36, số 37, đã được UBND huyện Hàm Tân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa xác định thuộc thửa đất nào. Trước đó, phần diện tích đất này do Công ty Gạch Phú Quý quản lý, khai thác đất sét phục vụ sản xuất.

Với sự việc trên, thiết nghĩ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hàm Tân cần phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân và UBND xã Sông Phan tiến hành rà soát hồ sơ, đo đạc lại diện tích 2 thửa đất số 36, số 37 của ông Tam, ông Dũng để xác định phần diện tích đất đang tranh chấp thuộc thửa đất nào. Đồng thời xác định ranh giới giữa 2 thửa đất để đóng cột mốc, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

KHÁNH HUYỀN