Cập nhật lúc 09:00:48 11/06/2019 (Lượt xem: 2721)
Đất hành lang công trình thủy lợ

Đất hành lang công trình thủy lợi, nên không thể cho thuê

BT- Ông Nguyễn Công Bằng, xã Trà Tân, Đức Linh phản ánh: Năm 2008, Nhà nước thu hồi 3 ha đất của ông tại xã Đức Tín để xây dựng các công trình thủy lợi, nhưng chỉ sử dụng 1 ha, còn lại 2 ha đất cho người khác thuê. Trong khi đó gia đình ông hết sức khó khăn đã làm đơn xin thuê lại 2 ha đất để sản xuất, nhưng các ngành chức năng huyện không xem xét, giải quyết.

Qua tìm hiểu sự việc chúng tôi được biết: Ngày 27/7/2011, UBND huyện Đức Linh đã ra Quyết định số 289/QĐ-UBND, thu hồi 12.174,7 m2 đất của hộ ông Nguyễn Công Bằng, xã Trà Tân để xây dựng các công trình thủy lợi, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 91,59 triệu đồng. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã phối hợp với UBND xã Đức Tín, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận kiểm tra tại thực địa có 1 khu đất dọc theo bờ sông, cách tuyến kênh hiện hữu từ 10 m đến 50 m, với chiều dài khoảng 500 m, được Xí nghiệp Thủy lợi huyện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, trong đó có hộ ông Nguyễn Công Bằng. Toàn bộ khu đất này do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận quản lý, trồng keo lá tràm để chống sạt lở, đảm bảo an toàn hành lang công trình thủy lợi. Do đó, ông Nguyễn Công Bằng xin thuê lại khu đất này để sản xuất nhưng không thể giải quyết, vì đất hành lang công trình thủy lợi.

TuẤn Anh