Cập nhật lúc 13:52:39 31/05/2019 (Lượt xem: 427)
Tăng mức thanh toán trực tiếp kh

Tăng mức thanh toán trực tiếp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

 BT- Từ ngày 1/7/2019, theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, cao hơn 100.000 đồng so với trước đây. Trên cơ sở đó, số tiền thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (KCB) cũng tăng lên.

Khám chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế xã Phan Thanh (Bắc Bình).

Cụ thể: KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Đối với cơ sở tuyến huyện và tương đương, KCB ngoại trú tối đa không quá 2,235 triệu đồng (hiện tại 2,085 triệu đồng); KCB nội trú tối đa không quá 745.000 đồng (hiện tại 695.000 đồng). Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, tối đa không quá 1,49 triệu đồng tại thời điểm ra viện nếu KCB nội trú (hiện tại 1,39 triệu đồng). Cơ sở tuyến trung ương và tương đương, tối đa không quá 3,725 triệu đồng tại thời điểm ra viện nếu KCB nội trú (hiện tại 3,475 triệu đồng). KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định (thẻ BHYT không có ảnh hoặc không có giấy tờ chứng minh nhân thân) thì KCB ngoại trú, tối đa không quá 223.500 đồng (hiện tại 208.500 đồng); KCB nội trú, tối đa không quá 745.000 đồng (hiện tại 695.000 đồng).

Trường hợp chi phí cùng chi trả của những lần KCB đúng tuyến trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) vượt quá 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng ngay tại cơ sở KCB thì được thanh toán chi phí thực tế vượt quá 8,94 triệu đồng (hiện tại 8,34 triệu đồng) và được cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm cho người bệnh.

Bên cạnh đó, với mức lương cơ sở từ 1/7/2019, ngoài các đối tượng thuộc diện thanh toán 100% chi phí KCB thì những ai thuộc các trường hợp dưới đây cũng được hưởng BHYT với mức 100%, đó là: KCB một lần ít hơn 223.500 đồng (hiện tại 208.500 đồng); tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm nhiều hơn 8,94 triệu đồng (hiện tại 8,34 triệu đồng).

Mức thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT nêu trên không phải là con số nhỏ đối với người bệnh. Do vậy, để hưởng số tiền này, người bệnh cần chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định.

S. HƯƠNG