Cập nhật lúc 11:13:10 14/05/2019 (Lượt xem: 2350)
Chủ động trong phòng chống

Chủ động trong phòng chống “tự diễn biến”

BT- Từ khi thành lập đến nay, đội ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Và trong những năm gần đây,  những thách thức đến từ nội tại đã và đang được chúng ta nỗ lực vượt qua, trong đó có nguy cơ về “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Những khó khăn đó không còn là điều mà chúng ta có thể thảnh thơi. Nếu để lan rộng thì sự nguy hiểm sẽ vô cùng khó lường. Từ Đại hội XI, Đảng ta đã chỉ ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, và tình trạng này vẫn luôn tiếp diễn với mức độ phức tạp và  không dễ kiểm soát.

Điều cốt yếu nhất của hiện tượng tự diễn biến là tổ chức cơ sở đảng rất khó nắm bắt, bởi quá trình chuyển biến tư tưởng tiêu cực không dễ nhận ra từ bên ngoài. Những biểu hiện dao động của đảng viên chỉ chính người đó biết, thậm chí cả người thân và đồng nghiệp không hề hay biết. Sự lệch lạc về nhận thức, về tư tưởng âm thầm phát triển trong mỗi đảng viên, đến một thời điểm nào đó sẽ tự bộc phát. Chẳng hạn, trong thâm tâm của một đảng viên phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin thì biểu hiện đó bị xóa nhòa đi bởi những hoạt động chuyên môn thường ngày, không ai có thể biết được những tư tưởng sai lệch đó ngoài chính đảng viên đó. Đến khi đảng viên tự diễn biến phát triển thành “tự chuyển hóa”, bộc phát ra ngoài bởi hành động “tiếp tay cho thế lực thù địch phá hoại Đảng” thì tổ chức mới biết, nhưng lúc đó sự việc đã xảy ra và hậu quả để lại sẽ nghiêm trọng.

Trong ví dụ trên, nếu áp dụng vào tổ chức cơ sở đảng nơi chúng ta đang sinh hoạt thì có thể ta sẽ nghĩ rằng đó là việc khó khăn. Khó khăn trong phát hiện và khó khăn trong xử lý. Hẳn nhiều người sẽ cho rằng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình mà không cần quan tâm đến công tác Đảng, đó là suy nghĩ sai lầm. Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng công tác đảng, công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ vô cùng quan trong đối với bất kỳ cơ quan, đơn vị nào. Việc giữ cho tổ chức vững mạnh, phát hiện bất cứ biểu hiện nào của đảng viên có thể dẫn tới tự chuyển hóa cũng là nội dung quan trọng của tổ chức cơ sở đảng.

Việc xem xét các yếu tố tiềm ẩn của hiên tượng tự diễn biến có thể nhận ra bằng các hoạt động thường ngày, như vậy mới có thể đẩy lùi sự suy thoái, không cho các tư tưởng tiêu cực có điều kiện trỗi dậy.

Để phòng và chống hiện tượng tự diễn biến, chúng ta không thể chỉ nói khơi khơi là xong, hay hô hào khẩu hiệu, vì tự diễn biến chỉ xảy ra âm ỉ trong mỗi người. Thách thức nội tại chính là điểm mấu chốt trong phòng chống sự suy thoái này. Để giải quyết hiệu quả tình trạng đó, chúng ta phải đánh vào chính những nguyên nhân xuất hiện suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực trong mỗi đảng viên. Trong bối cảnh công tác chuyên môn chiếm gần hết thời gian của mỗi người, chúng ta cần tự mình nhìn nhận rõ những yếu kém của bản thân trước khi để tổ chức phải nhắc nhớ. Đó chính là cách chúng ta tự đấu tranh với bản thân mình, tự tìm ra con đường đúng đắn cho chính mình, sau đó là cho người xung quanh. Nhận ra cái sai của mình không phải là việc đáng xấu hổ mà còn thể hiện ta đã đấu tranh thành công với chính bản thân mình.

Bên cạnh đó, việc giữ vững lập trường Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ cần thể hiện trong sinh hoạt đảng mà cần thể hiện trong chính những công việc thường ngày, từ việc đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất. Có người cho rằng, hiệu quả công việc cũng chính là thể hiện sự trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng trong cơ quan, tổ chức. Đó chính là một suy nghĩ đúng, vì nếu một đảng viên đã dốc sức hoàn thành nhiệm vụ thì cũng chính anh ta đã góp công vào cho tổ chức, trước hết là bằng sự tồn tại của tổ chức, sau đó là duy trì tổ chức đảng. So sánh với một người hô hào nhiều nhưng lười làm thì rõ ràng người đầu tiên tốt hơn. “Nói mà không làm” chính là thể hiện sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức.

Người đảng viên cũng cần chủ động trau dồi kiến thức, từ đó nhận thức rõ ràng vị trí của đảng viên trong nhân dân, từ đó nêu gương, vận động quần chúng đi theo đường lối của Đảng. Hành động hiệu quả nhất chính là tham gia vào mối quan hệ cấp ủy và chính quyền tại chính cơ quan, đơn vị của mình.  Trong tổ chức, nếu mỗi người đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu, đạo đức tốt và được mọi người kính trọng thì chính đảng viên đó sẽ là trụ đỡ về tư tưởng cho tổ chức đảng, đồng thời sẽ làm tăng hiệu quả phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

 Thành Trung