Cập nhật lúc 09:41:38 19/04/2019 (Lượt xem: 1591)
Chuyện đảm bảo an ninh trật tự ở

Chuyện đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn ven biển

BT- Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, tình hình kinh tế - văn hóa xã hội ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam có nhiều bước phát triển, các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển mạnh. Tuy nhiên, Thuận Quý là địa bàn giáp ranh với các xã ngoài huyện nên tình hình an ninh trật tự vẫn còn nhiều phức tạp, phạm pháp hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, số đối tượng từ nơi khác đến hoạt động cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Trước tình trên, hàng năm xã Thuận Quý đều triển khai, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo các ngành, các thôn phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia thực hiện nhằm đề cao ý thức, trách nhiệm trong phong trào toàn dân BVANTQ. Công tác xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân BVANTQ được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu nhân rộng. Hiện nay, trên địa bàn xã Thuận Quý có 6 mô hình đảm bảo an ninh trật tự hoạt động rất hiệu quả, phát huy được tác dụng. Công tác củng cố xây dựng lực lượng công an xã cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Hiện nay lực lượng công an xã có 7 đồng chí, trong đó có 1 trưởng công an, 1 phó công an và 2 công an viên thường trực luôn phát huy hiệu quả công tác. Thời gian qua, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân BVANTQ, làm tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa, tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Từ đó, tình hình an ninh chính trị ở địa bàn xã Thuận Quý được giữ vững, trật tự  an toàn xã hội ổn định, phong trào toàn dân BVANTQ được củng cố và phát huy, các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng được quan tâm đầu tư xây dựng và từng bước phát triển, hoạt động có hiệu quả. Nhận thức của đại bộ phận nhân dân được nâng lên, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều tiến bộ… Tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ năm 2018, tập thể công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và 1 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở.

Thời gian tới xã Thuận Quý tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nhân dân, trong hệ thống chính trị, củng cố xây dựng thực lực cách mạng ở cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ ở địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm cho vay nặng lãi. Triển khai lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình quản lý chặt chẽ số người lưu trú tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng công tác phối hợp quân sự, kiểm tra cư trú ở các địa bàn trọng điểm, giáp ranh gắn với công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

 PHAN LIÊN