Cập nhật lúc 09:46:42 18/04/2019 (Lượt xem: 1561)
Khối thi đua 7 ký kết giao ước t

Khối thi đua 7 ký kết giao ước thi đua năm 2019

BT- Chiều ngày 16/4, tại Tỉnh đoàn Bình Thuận, Khối thi đua 7 tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019. Chị Lê Thị Bích Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Khối trưởng Khối thi đua 7 chủ trì hội nghị.

Khối thi đua 7 gồm:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Các thành viên đã họp bàn và thống nhất quy chế tổ chức hoạt động thi đua và công tác khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị bàn sâu và ký kết giao ước thi đua gồm các nội dung chính: Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Tập trung lãnh đạo và tham gia tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bình Thuận chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2017-2020”; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng tổ chức tuyên truyền học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới cách làm hay, sáng tạo…

Phương ThẢo