Cập nhật lúc 09:58:29 11/04/2019 (Lượt xem: 1858)
Trong năm 2018

Trong năm 2018, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt 286 triệu USD

BT- Đây là thông tin được cung cấp tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 vừa diễn ra vào sáng 10/4/2019 do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay Việt Nam có 496 tổ chức phi chính phủ hoạt động. Trong năm 2018, giá trị viện trợ đạt 286 triệu USD được trải đều trên tất cả các lĩnh vực y tế, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, môi trường…

Về công tác an ninh chính trị, các tổ chức phi chính phủ được triển khai hoạt động theo định hướng và ưu tiên trọng tâm của ta hiện nay, đã có những đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước.

Hầu hết, các tổ chức phi chính phủ hoạt động tuân thủ theo quy định phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với các đối tác của Việt Nam. Công tác phổ biến chính sách tiếp tục bám sát và thực hiện theo chương trình công tác đề ra. Các đơn vị trong ủy ban đã tiến hành thực hiện một số thẩm định với những đề án có tính chất phức tạp.

Tại tỉnh Bình Thuận, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 24 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép đăng ký hoạt động. Trong đó, có 9 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang triển khai thực hiện 14 chương trình, dự án tại tỉnh với tổng vốn cam kết tài trợ là 3.476.321 USD, chủ yếu tập trung tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và TP. Phan Thiết.

Cũng trong năm 2018, Bình Thuận đã tiếp nhận 3 chương trình viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ, tổng giá trị viện trợ tiếp nhận là 1.656.326 USD, tăng khoảng 2,3 lần so cùng kỳ năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2018. Đồng chí nhận định, công tác phi chính phủ nước ngoài trong năm 2018 đã phát huy được hiệu quả, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Trung ương với địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đồng chí Bùi Thanh Sơn, trong năm 2018, công tác phi chính phủ nước ngoài có 3 kết quả lớn đó là: Mặc dù bối cảnh quốc tế có nhiều chuyển biến, thay đổi, tuy nhiên Việt Nam vẫn duy trì được nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài ổn định.

Công tác quản lý đối với các tổ chức và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đảm bảo được 3 yếu tố: giải quyết tốt kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh và đảm bảo các yêu cầu về chính trị, đối ngoại. Các bộ, ngành, địa phương đã rất quan tâm đến công tác phi chính phủ nước ngoài, việc hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Bước sang giai đoạn mới, đồng chí Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra tại hội nghị, trong đó cần chú ý tập trung quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ. Đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin. Đa dạng hóa các nguồn viện trợ cũng như phương thức vận động.

Hữu Tri