Cập nhật lúc 10:19:00 10/04/2019 (Lượt xem: 3588)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy K

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I

* Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí

BT- Sáng 9/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2020. Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự văn phòng, các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Đặng Văn Dước được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Hội nghị cũng thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chương trình làm việc toàn khóa.

Đồng chí Dương Văn An phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã thông qua nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như, lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng  trong toàn đảng bộ; phát triển 150 đảng viên mới bảo đảm chất lượng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu Ban Chấp hành Đảng ủy Khối rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ của 2 Đảng bộ: Khối các cơ quan tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh trước khi sáp nhập để đề ra nhiệm vụ, thực hiện cho phù hợp.

Đ.NHƯỢNG