Cập nhật lúc 10:26:01 09/01/2019 (Lượt xem: 3266)
4

4.516 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp đất sản xuất

BTO- Thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay các ngành chức năng đã cấp 4.824 ha đất sản xuất cho 4516 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nâng tổng diện tích đất canh tác hiện có 15.281 ha/14.279 hộ.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục duy trì giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 86.391 ha/2.377 hộ với kinh phí chi trả 200.000 đồng/ha/năm.

Từ năm 2016 đến nay, có 73.259/2.494 hộ (đồng bào dân tộc thiểu số và người kinh nghèo) được hỗ trợ Chính sách giao khoán bảo vệ rừng, với định mức khoán là 400.000 đồng/ha/năm.

Nhìn chung phần lớn diện tích đất được cấp đều được người dân sử dụng hiệu quả, sản xuất ổn định, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện và nâng cao.

Nguyễn Luân