Cập nhật lúc 11:03:36 09/03/2018 (Lượt xem: 1687)
Góp ý Quy định trình tự lập

Góp ý Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Công văn 759/STC-ĐT ngày 05/03/2018 của Sở Tài chính

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định việc quyết toán tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân hàng năm.

 

Công văn 759/STC-ĐT

Dự thảo đính kèm