Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Cập nhật lúc 06:20:25 23/09/2021 (Lượt xem: 55)

BTO- “Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách” đăng trên Báo Sự Thật ngày 23 tháng 9 năm 1948.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:23:21 22/09/2021 (Lượt xem: 150)

  BTO- “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm và phát biểu tại “Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc” ngày 22 tháng 9 năm 1962.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:20:56 21/09/2021 (Lượt xem: 216)

  BT- “Mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”, là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc”, Báo Nhân dân đăng số 229, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 1954.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:15:27 20/09/2021 (Lượt xem: 251)

  BTO- “Cán bộ cần hoan nghênh ý kiến và những lời phê bình của dân, để sửa chữa sai lầm”. Là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong thư thăm hỏi các đại biểu và tất cả các cán bộ và nhân viên mậu dịch, Người viết ngày 20 tháng 9 năm 1951.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:20:15 19/09/2021 (Lượt xem: 336)

  BTO- “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:27:53 18/09/2021 (Lượt xem: 300)

  BTO- “Người cách mạng mẫu mực phải khiêm tốn, khoan hòa, lượng thứ, can đảm khi sa cơ, bình tĩnh khi thắng thế, không bao giờ được quên rằng cuộc đời mình và sự nghiệp của mình thuộc về toàn nhân loại chứ không thuộc về mình”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:22:43 17/09/2021 (Lượt xem: 314)

  BT- “Chúng ta không sợ có khuyết điểm, chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi, chúng ta phải lấy lòng “chí công vô tư”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:27:21 16/09/2021 (Lượt xem: 263)

  BT- “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:12:45 15/09/2021 (Lượt xem: 302)

  BT- “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:30:24 14/09/2021 (Lượt xem: 308)

  BTO- “Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân; trước hết phải tin tưởng lực lượng và trí tuệ của nhân dân là vô cùng vô tận”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:18:42 13/09/2021 (Lượt xem: 321)

  BTO- “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:21:12 12/09/2021 (Lượt xem: 404)

  BTO- “Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:25:24 11/09/2021 (Lượt xem: 381)

  BTO- “Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:31:24 10/09/2021 (Lượt xem: 455)

  BTO- “Bản chất của hòn đá là cứ ì ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù tảng đá to mấy, nặng mấy, cũng phải lăn”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:23:18 09/09/2021 (Lượt xem: 361)

  BTO- “Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:17:33 08/09/2021 (Lượt xem: 293)

  BTO- “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:20:28 07/09/2021 (Lượt xem: 328)

  BT-  “Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:23:40 06/09/2021 (Lượt xem: 301)

  BTO-  “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:21:18 05/09/2021 (Lượt xem: 351)

  BTO-  “Những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:20:50 04/09/2021 (Lượt xem: 363)

  BTO-  “Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, thật thà “ba cùng”, làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt hơn trong công tác phát động quần chúng”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 08:18:25 03/09/2021 (Lượt xem: 312)

  BTO-  “Kiên quyết nâng cao dần mức sống của nhân dân... đồng thời giảm nhẹ dần sự đóng góp của nông dân”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:38:42 02/09/2021 (Lượt xem: 315)

  BTO-  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:18:31 01/09/2021 (Lượt xem: 341)

  BTO-  “Để lãnh đạo quân đội tiến bộ không ngừng, các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:15:06 31/08/2021 (Lượt xem: 455)

  BTO-  Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:39:43 30/08/2021 (Lượt xem: 528)

  BTO-  “Đồng bào, cán bộ và bộ đội ta không được vì thắng lợi mà chủ quan, cần luôn luôn nâng cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”. 

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:08:50 29/08/2021 (Lượt xem: 596)

  BTO- “Nhờ tinh thần anh dũng và lòng yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam, Cách mạng tháng Tám đã thắng lợi”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:08:24 28/08/2021 (Lượt xem: 605)

  BTO- “Chính sách của Chính phủ trước sau vẫn là đại đoàn kết. Đối với các vị quan lại cũ cũng như đối với tất cả các giới đồng bào, những người có tài có đức thì Chính phủ đều hoan nghênh ra gánh việc nước”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:11:06 27/08/2021 (Lượt xem: 529)

  BTO- “Chủ nghĩa Mác - Lê nin dạy chúng ta rằng: Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù, phải thực hiện thêm bạn, bớt kẻ thù”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:02:48 26/08/2021 (Lượt xem: 596)

  BTO- "Quân và dân ta cố gắng thi đua giết giặc lập công, thi đua tăng gia và tiết kiệm, thì tình hình giặc sẽ bi hơn nữa và thắng lợi nhất định về ta”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:23:50 25/08/2021 (Lượt xem: 598)

  BTO- “Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Các bạn hãy cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, để tiến bộ mãi, nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc cho các em bắt chước. Như vậy, các bạn sẽ thành công”.

 • Nhớ lời Bác dạy năm xưa

  Cập nhật lúc 06:52:03 24/08/2021 (Lượt xem: 609)

  BTO- “Giữ gìn trật tự, trị an tốt thì dân mới an cư lạc nghiệp. Muốn giữ gìn trật tự, an ninh tốt, phải dựa vào nhân dân để ngăn ngừa bọn làm trái phép”.

Thông tin cần biết
  Xót thương người bà nuôi đứa cháu thơ

  BT- Đi vào con hẻm 162, Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, chúng tôi hỏi nhà của bà Sáu thì được người dân xung quanh chỉ vào căn nhà nhỏ gần đầu hẻm.

  Xem chi tiết
  Tiếp tục củng cố thành lập thêm các tổ thủy nông cơ sở

  BT- Một số hộ dân ở thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình phản ánh: Trước đây, các tuyến kênh mương cấp 1 do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận – chi nhánh Bắc Bình quản lý vận hành, còn các tuyến kênh mương cấp 2, cấp 3 (kênh mương nội đồng) do HTX nông nghiệp quản lý.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Cần thực hiện giải pháp đồng bộ chống xói lở bờ biển

  BTO- Bờ biển Hàm Tiến (Phan Thiết) có chiều dài hơn 10 cây số, với hàng chục khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí. Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực, có nơi sóng biển xâm thực sâu vào đất liền từ 3-4m.

  Xem chi tiết
  Vô tư mang rác đổ xuống biển

  BTO- Vào các buổi chiều tầm 16h30 phút trở đi tại khu vực bãi biển Dinh Ông Nam Hải, khu phố 4, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, có khá nhiều người dân mang rác ra đổ. Người dân trực tiếp xả thải và đổ rác hàng ngày xuống biển. 

  Xem chi tiết
  Tai nạn giao thông do đi ngược chiều

  BTO- Mới đây, anh Lê Hồng Việt, ngụ tại xã Hòa Minh (Tuy Phong) bị gãy chân vì người và xe ngã vào dải phân cách bê tông trên quốc lộ 1A tại ngã ba Chí Công. Anh Việt cho biết: “Do tôi nôn nóng sợ xã hết giờ làm việc nên đã đi tắt, khi qua ngã ba lại không quan sát kỹ, vì thế bị va quệt đuôi xe ô tô.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533
  Link tài trợ: | vé máy bay | tai nghe Bluetooth | Baseus | Đất Nền Sân Bay Long Thành | Dự án centuty city Long Thành | aquacityvn.vn | https://abc.vn | Căn hộ Legacy Central Bình Dương | Takashi Ocean Suite Kỳ Co | Merry Land Quy Nhơn | Dự án ID Junction Long Thành | Giá bán AquaCity Novaland aquacity.tv | Astralcity.info chuyên bán căn hộ Astral City | https://www.giaychungnhandautu.com/ | Aqua City Novaland | Masteri Centre Point | T&T City Millennia | Izumi City | https://banggiachudautu.vn | Grand marina | https://www.ruttienthetindung.org | The River Thủ Thiêm | Stella Mega City | Grand Marina Saigon | công ty bất động sản express | novaworld | grand marina | https://www.congtykimoanh.vn/ | Mua Novaworld Phan Thiết tại https://www.novaworldphanthiet.land/ | https://www.opalcityview.tv/ | https://www.gemskyworld.tv/ chuyên bán Gem Sky World Đất Xanh | Takashi Ocean Suite | Novaworld Phan Thiet | Dự án Venezia Beach VeneziaBeachs | Takashi Ocean Suite | https://ieuro2020.com/giai-dau | trandinhhieu | Vinhomes Smart City | Tapchilamdep | Kênh cho thuê căn hộ hiệu quả | Đăng tin cho thuê phòng trọ hiệu quả | https://vnrep.com | https://salereal.com.vn/ | gametuyen.info | West Lakes Golf & Villas | Mat na tri mun | Dịch Vụ Dọn Nhà | astral.vn | Công ty Tư vấn Invert Việt Nam https://www.invert.vn/ | Reviewland | century-city.vn | Hamubay Phan Thiết | aqua city | gửi hàng đi mỹ | gunlove.vn | đăng ký sáng chế | https://novaworld-phanthiet.com