PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Cập nhật lúc 17:05:26 27/10/2021  (Lượt xem:  2943 )
THÔNG BÁO SỐ 174

THÔNG BÁO SỐ 174

Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 27/10/2021, Sở Y tế ghi nhận 47 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, Tuy Phong, Đức Linh và Hàm Thuận Nam. Thông tin cụ thể như sau:

I. Hàm Thuận Bắc: 24 ca nghi nhiễm (15 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa)

1. Ca nghi nhiễm: D. T. K. T; năm sinh: 1983; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

2. Ca nghi nhiễm: Đ. T. T. H; năm sinh: 1976; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

3. Ca nghi nhiễm: L. V. T; năm sinh: 2001; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

4. Ca nghi nhiễm: N. T. H; năm sinh: 1962; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

5. Ca nghi nhiễm: H. T. Đ; năm sinh: 1965; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

6. Ca nghi nhiễm: P. T. N; năm sinh: 1975; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

7. Ca nghi nhiễm: N. T. B. N; năm sinh: 1983; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

8. Ca nghi nhiễm: Đ. T. K. M; năm sinh: 1984; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

9. Ca nghi nhiễm: N. H. T; năm sinh: 1975; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

10. Ca nghi nhiễm: P. T. T; năm sinh: 1992; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

11. Ca nghi nhiễm: H. T. C; năm sinh: 1966; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

12. Ca nghi nhiễm: N. T. K. V; năm sinh: 1980; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

13. Ca nghi nhiễm: H. V. B; năm sinh: 1987; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

14. Ca nghi nhiễm: N. T. K. T; năm sinh: 2004; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa) 

15. Ca nghi nhiễm: H. V. K; năm sinh: 2019; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức. (trong khu phong tỏa)

16. Ca nghi nhiễm: P. A. N; năm sinh: 2019; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 5 – xã Hàm Đức.

17. Ca nghi nhiễm: V. T. Q; năm sinh: 1965; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 1 – thị trấn Ma Lâm.

18. Ca nghi nhiễm: N. T. T. M.; năm sinh: 1997; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 1 – thị trấn Ma Lâm.

19. Ca nghi nhiễm: T. B; năm sinh: 1965; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: Khu phố 1 – thị trấn Ma Lâm.

20. Ca nghi nhiễm: L. N. H. L; năm sinh: 2004; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố Lâm Giáo – thị trấn Ma Lâm.

21. Ca nghi nhiễm: L. T. B; năm sinh: 1963; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn Lâm Giang – xã Hàm Trí.

22. Ca nghi nhiễm: T. V. C; năm sinh: 1962; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: thôn Lâm Giang – xã Hàm Trí.

23. Ca nghi nhiễm: T. T. Y. N; năm sinh: 2002; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn An Phú – xã Hàm Chính.

24. Ca nghi nhiễm: Đ. T. T. A; năm sinh: 1972; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 2 – xã Thuận Minh.

II. Phan Thiết: 13 ca nghi nhiễm (02 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa)

1. Ca nghi nhiễm: N. T. T. L; năm sinh: 1967; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố D – phường Thanh Hải.

2. Ca nghi nhiễm: Đ. T. M. L; năm sinh: 1982; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố D – phường Thanh Hải.

3. Ca nghi nhiễm: N. T. N; năm sinh: 1947; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố D – phường Thanh Hải.

4. Ca nghi nhiễm: N. B. L; năm sinh: 1982; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: Khu phố D – phường Thanh Hải. (trong khu phong tỏa)

5. Ca nghi nhiễm: L. Đ. N. A; năm sinh: 2015; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 4 – phường Phú Thủy.

6. Ca nghi nhiễm: Đ. L. H. T; năm sinh: 1990; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 4 – phường Phú Thủy.

7. Ca nghi nhiễm: L. T. L; năm sinh: 1959; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 4 – phường Phú Thủy.

8. Ca nghi nhiễm: N. T. T. L; năm sinh: 1970; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 3 – phường Phú Tài.

9. Ca nghi nhiễm: P. T. G; năm sinh: 1969; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 5 – phường Phú Tài.

10. Ca nghi nhiễm: T. Đ. G; năm sinh: 1974; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: thôn Xuân Hòa – xã Phong Nẫm.

11. Ca nghi nhiễm: N. T. A; năm sinh: 1953; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 10 – phường Phú Trinh. (trong khu phong tỏa)

12. Ca nghi nhiễm: N. T. M. N; năm sinh: 1978; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 7 – phường Lạc Đạo.

13. Ca nghi nhiễm: P. T. M. P; năm sinh: 1972; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu phố 13 – phường Mũi Né.

III. Tuy Phong: 05 ca nghi nhiễm (1 ca nghi nhiễm trong khu phong tỏa)

1. Ca nghi nhiễm: P. V. B; năm sinh: 1982; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: xã Vĩnh Tân. (về từ vùng dịch cách ly tại nhà)

2. Ca nghi nhiễm: N. T. H; năm sinh: 1987; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: xã Vĩnh Tân.

3. Ca nghi nhiễm: D. T. T. T; năm sinh: 1979; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: xã Phước Thể.

4. Ca nghi nhiễm: D. T. Đ; năm sinh: 1957; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: thôn 3 – xã Phước Thể. (trong khu phong tỏa)

5. Ca nghi nhiễm: N. H. N; năm sinh: 1994; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: Khu phố 12 – thị trấn Liên Hương.

IV. Đức Linh: 03 ca nghi nhiễm

1. Ca nghi nhiễm: T. L; năm sinh: 1989; giới tính: Nam; địa chỉ thường trú: xã Trà Tân.

2. Ca nghi nhiễm: P. T. T. N; năm sinh: 1995; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: xã Trà Tân.

3. Ca nghi nhiễm: M. T. V; năm sinh: 1957; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: xã Trà Tân.

V. Hàm Thuận Nam: 02 ca nghi nhiễm

1. Ca nghi nhiễm: T. T. T. H; năm sinh: 1999; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu Phố Lập Nghĩa – thị trấn Thuận Nam.

2. Ca nghi nhiễm: N. T. T. L; năm sinh: 1990; giới tính: Nữ; địa chỉ thường trú: Khu Phố Nam Thành – thị trấn Thuận Nam.

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Chi đoàn Trường Chính trị: Tặng quà cho công nhân nghèo

  BTO- Chi đoàn Trường Chính trị vừa tổ chức tặng quà cho công nhân khó khăn của Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận.

  Xem chi tiết
  Ông Hồng không đủ điều kiện bồi thường về đất

  BT- Ông Tsằn Mềnh Hồng, khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình kiến nghị các ngành chức năng huyện xem xét bồi thường 4.712,2 m2 đất của ông đã nhận chuyển nhượng của bà Lư Thị Thanh Thủy, nằm trong dự án hồ chứa nước Sông Lũy tại xã Phan Lâm (Bắc Bình).

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Đề nghị di dời bãi tập kết rác trong khu dân cư 

  BTO- Báo Bình Thuận có nhận được email của bạn đọc Ngà Phạm phản ánh: Trên đường Phạm Thị Ngư – xã Phong Nẫm – TP.Phan Thiết có bãi tập kết rác ngay nhà dân tồn tại hơn 3 năm qua.

  Xem chi tiết
  Vô tư mang rác đổ xuống biển

  BTO- Vào các buổi chiều tầm 16h30 phút trở đi tại khu vực bãi biển Dinh Ông Nam Hải, khu phố 4, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, có khá nhiều người dân mang rác ra đổ. Người dân trực tiếp xả thải và đổ rác hàng ngày xuống biển. 

  Xem chi tiết
  Vượt đèn đỏ gây tai nạn

  BTO- Đèn tín hiệu giao thông trên đường Nguyễn Hội bật xanh ông Lê Hoài Nam điều khiển chiếc xe máy tăng ga rẽ phải. Vừa lúc đó chiếc xe ô tô bán tải từ đường Hải Thượng Lãn Ông không giảm tốc độ, lao nhanh vượt cả đèn đỏ nên đã va chạm vào xe máy ông Nam.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533
  Link tài trợ: | vé máy bay | tai nghe Bluetooth | Baseus | Đất Nền Sân Bay Long Thành | Dự án centuty city Long Thành | aquacityvn.vn | vé máy bay đi nha trang | Takashi Ocean Suite Kỳ Co | Merry Land Quy Nhơn | Dự án ID Junction Long Thành | nhơn hội new city | Astralcity.info chuyên bán căn hộ Astral City | Aqua City Novaland | Masteri Centre Point | T&T City Millennia | Izumi City | https://banggiachudautu.vn | akari city | Giá bán AquaCity Novaland aquacity.tv | Grand marina | https://www.ruttienthetindung.org | The River Thủ Thiêm | Stella Mega City | Grand Marina Saigon | https://batdongsanvinhome.vn | novaworld | grand marina | https://www.congtykimoanh.vn/ | Novaworld Ho Tram | Mua Novaworld Phan Thiết tại https://www.novaworldphanthiet.land/ | https://www.opalcityview.tv/ | https://www.gemskyworld.tv/ chuyên bán Gem Sky World Đất Xanh | Takashi Ocean Suite | Novaworld Phan Thiet | Dự án Venezia Beach VeneziaBeachs | Takashi Ocean Suite | https://ieuro2020.com/giai-dau | https://abc.vn | trandinhhieu | Vinhomes Smart City | Tapchilamdep | mt3q.vn | sim số đẹp tại khosim | https://vnrep.com | mua bán sim số đẹp giá rẻ uy tín | ledinhphong | https://salereal.com.vn/ | mua bán sim số đẹp sim giá gốc tại simgiagoc.com | gametuyen.info | West Lakes Golf & Villas | Mat na tri mun | Dịch Vụ Dọn Nhà | Công ty Tư vấn Invert Việt Nam https://www.invert.vn/ | Reviewland | mua bán sim số đẹp giá rẻ uy tín | aqua city | gửi hàng đi mỹ | gunlove.vn | https://novaworld-phanthiet.com