Chính trị Cập nhật lúc 09:19:20 24/02/2020  (Lượt xem:  3403 )
Ngành tổ chức xây dựng đảng

Ngành tổ chức xây dựng đảng: Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trước thềm đại hội

BT- Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong thời gian tới, trước thềm đại hội, ngành tổ chức xây dựng Đảng Bình Thuận thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đình Hòa

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 4 đảng bộ trực thuộc; có 477 tổ chức cơ sở đảng, trong đó bao gồm 248 đảng bộ cơ sở và 229 chi bộ cơ sở với hơn 36.000 đảng viên. Căn cứ chương trình công tác hàng năm của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đối với cấp tỉnh, xác định công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các chức danh chủ chốt các huyện, thị, thành ủy; rà soát quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh chủ chốt của tỉnh; tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn khuyết, thiếu; phối hợp cấp ủy các cấp triển khai, thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương, xây dựng kế hoạch tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện đảm bảo khoa học, đúng quy trình, quy định. Qua đó, các chức danh lãnh đạo, quản lý được kiện toàn, bổ sung kịp thời để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.  Hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ở cấp huyện, Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng tham mưu công tác xây dựng tổ chức đảng một cách toàn diện, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản đầy đủ, đúng trình tự theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, tạo được không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng, các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt, kết luận, nghị quyết của chi bộ được đa số đảng viên đồng tình, nhất trí. Sau khi kết luận, ban hành nghị quyết, chi ủy, bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng; một số cấp ủy đã chủ động xây dựng đề án, kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên mới; tiến hành khảo sát, đánh giá và ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; tích cực chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực thôn, khu phố, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số, là nữ, trẻ tuổi và đoàn viên thanh niên đều tăng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đổi mới, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã cơ bản khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức. Chủ động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu chỉ đạo việc tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về “Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên” và thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy huyện và xây dựng kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên tại cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là triển khai việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã tập trung tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội đảng các cấp. Các đơn vị đã tập trung khảo sát và tham mưu cho cấp ủy các cấp đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng; tham mưu thành lập và tham gia các đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, chọn một số đảng bộ cấp xã và cấp huyện để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh quán triệt, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện ở các cấp. Có thể khẳng định, trong nhiều năm liền, ngành tổ chức xây dựng Đảng Bình Thuận luôn nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả khá toàn diện; công tác tổ chức xây dựng Đảng không ngừng được đổi mới về phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; tích cực, chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên.

Trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành tổ chức xây dựng Đảng Bình Thuận luôn thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của mình; mỗi cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, góp phần đẩy mạnh xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên theo yêu cầu trong tình hình mới, đồng thời không ngừng nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phan Minh QuẢng

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 30 tấn gạo cho người nghèo tại thành phố Phan Thiết

BTO- Mới đây, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Hội thiện nguyện Phan Thiết đã tiếp nhận 30 tấn gạo của mạnh thường quân  để giúp đỡ cho bà con lao động khó khăn trong thời gian có đại dịch Covid – 19. Theo đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ cùng Hội Thiện nguyện Phan Thiết trao trực tiếp cho 1.500 hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 13 phường, xã ở thành phố Phan Thiết.

Xem chi tiết
Cái giá của tấm lòng

BT- Cuộc sống, có người giàu cũng có người nghèo. Nhiều người làm ăn khá giả lên trông thấy nhưng bên cạnh vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cần được sẻ chia.

Xem chi tiết
Có được xem là tài sản riêng trước khi kết hôn?

BTO- Tôi có 1 con gái, chồng tôi mất, tôi vẫn ở vậy đến nay. Hiện tại tôi có mua vài lô đất. Nếu tôi kết hôn với người mới thì khi bán các lô đất trên tôi có cần chữ ký đồng ý của người chồng mới không? Các lô đất trên có xem là tài sản riêng của tôi trước khi kết hôn không?

Xem chi tiết
Hàng quán cần chấp hành nghiêm để phòng dịch

BTO- Đó là ý kiến của đông đảo người dân hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết
Kè hư hỏng do neo buộc tàu thuyền

BT- Bờ kè đường Phạm Văn Đồng chạy dài gần 2 km qua địa bàn phường Bình Hưng và phường Hưng Long (TP. Phan Thiết). Phía trên bờ kè được xây dựng lan can bằng trụ bê tông và ống sắt; phía trong bờ kè được tỉnh đầu tư làm hàng chục trụ neo đậu tàu thuyền trú tránh bão vững chắc…

Xem chi tiết
“Bán hàng mang về”

BTO- Đêm cuối tuần tháng 3, trên hai tuyến đường Nguyễn Hội, Phạm Ngọc Thạch (thành phố Phan Thiết) một số hàng quán ăn vẫn còn bày bán cho những khách ăn tối vào ra. Không lâu sau đó, chúng tôi đã thấy các chiến sĩ công an cùng lực lượng dân phòng đi xe máy tới từng quán, tuyên truyền, hướng dẫn người bán hàng ăn cho khách mang về, không để tụ tập đông người trong quán, do không đảm bảo phòng chống dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Xem chi tiết