Chính trị Cập nhật lúc 09:02:58 27/08/2020  (Lượt xem:  8024 )
Nâng tầm phát triển cho Phú Quý

Nâng tầm phát triển cho Phú Quý

BT- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quý lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/8. Đây là dịp để Đảng bộ huyện Phú Quý đánh giá lại những kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, cũng như đề ra những định hướng phù hợp để Phú Quý phát triển trên chặng đường mới. Phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý.  

Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật nhất mà Đảng bộ huyện Phú Quý đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Đồng chí Bùi Thế Nhân -

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý.

 Đồng chí Bùi Thế Nhân: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đến nay có thể khẳng định Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X thành công và đạt kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng, khai thác và chế biến hải sản vẫn giữ vị trí trụ cột, kinh tế du lịch khởi sắc; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan  tâm đầu tư. Đặc biệt, năng lực giao thông - vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết phát triển mạnh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển tốt hơn trước. Khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là trên các lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ. Bộ mặt xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Giáo dục - đào tạo, y tế và các hoạt động xã hội, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. Quốc phòng toàn dân được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tiến bộ, tinh gọn, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm và từng bước trưởng thành qua thực tiễn công tác. Các phong trào quần chúng tham gia vào giữ gìn, phát triển văn hóa - an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn minh - hiện đại được tổ chức sôi nổi và lan tỏa sâu rộng...

Có thể nói, để đạt được kết quả nổi bật trên là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Quý, còn có sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Thế Nhân: Trước hết phải thường xuyên xây dựng, giữ gìn và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đặc biệt Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ. Đồng thời phải quán triệt đầy đủ, sâu kỹ và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, đề ra nhiệm vụ cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, của từng lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện. Phải dựa vào dân, lấy lợi ích của dân làm gốc; biết lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết thấu đáo nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh đó, phải tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự hỗ trợ của các sở, ban ngành cấp tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với huy động tối đa các nguồn lực xã hội. Ngoài ra, tập trung xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí có thể cho biết nhiệm vụ trọng tâm của công tác này trong thời gian tới?

Đồng chí Bùi Thế Nhân: Đảng bộ huyện xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là khâu then chốt để thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, gắn với các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một góc đảo Phú Quý.

Để làm tốt công tác trên, Huyện ủy Phú Quý xác định giải pháp trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, nề nếp, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt dư luận để định hướng và giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, trong hệ thống chính trị của huyện.

Là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, việc phát huy vai trò của nhân dân, tạo động lực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI là hết sức quan trọng, đồng chí cho biết việc thực hiện nghị quyết này như thế nào?

Đồng chí Bùi Thế Nhân: Phát huy vai trò của nhân dân, tạo động lực cho phát triển là yếu tố hết sức quan trọng. Do vậy Huyện ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát đối tượng, tránh hành chính hóa. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động thu hút đoàn viên, hội viên, tập hợp quần chúng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.

Để thực hiện tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, huyện Phú Quý xác định những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Thế Nhân: Để thực hiện tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, huyện Phú Quý xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất chú trọng tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả kinh tế biển. Trước hết đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản gắn với phát triển theo chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ từ khâu đánh bắt đến khâu dịch vụ hậu cần nghề cá, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ hai là tăng cường phát triển du lịch, đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn biển, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyền thống con người Phú Quý. Giữ vững và phát triển thương hiệu Khu du lịch cấp tỉnh, điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Thứ ba là coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ nâng cao huyện đảo Phú Quý giai đoạn mới.

Về khâu đột phá, Huyện ủy xác định 2 khâu: Thứ nhất là tăng cường phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chú trọng sử dụng hiệu quả lực lượng lao động hiện có, đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ.

Thứ hai là tập trung phát triển hạ tầng thiết yếu. Theo đó, xác định các trọng điểm là đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng Phú Quý đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025; chú trọng phát triển giao thông tuyến biển theo hướng vừa tăng cường năng lực hiện có, vừa đầu tư mở ra các tuyến mới gắn với phương tiện vận chuyển hiện đại; khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt, có giải pháp tăng cường nguồn nước ngầm, phát triển khai thác nguồn nước ngọt từ biển. Kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư kè chống xói lở bờ biển phía Bắc đảo, các hồ chứa nước, hoàn thiện dự án khu neo đậu tránh trú bão, mở rộng và nâng cấp cảng Phú Quý.

Có thể nói chủ trương, chính sách, kế hoạch đưa Phú Quý phát triển đã mở ra, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã hội tụ. Tuy nhiên sẽ còn đó những khó khăn, thách thức phía trước mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quý cần phải đoàn kết, cùng chung tay để nâng tầm phát triển cho Phú Quý.

Xin cảm ơn đồng chí!  

Phúc Sinh (thực hiện)

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Con đau lắm mẹ ơi

  BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

  Xem chi tiết
  Phan Thiết: Kiên quyết xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng đất đai của Nhà nước tại Mũi Né

  BTO- Theo báo cáo mới nhất của UBND TP. Phan Thiết: Qua phản ánh của người dân và báo chí; tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, trong những ngày gần đây đã có một số đối tượng có hành vi ngang nhiên chiếm đất do Nhà nước quản lý để xây dựng, trồng cây, trụ bê tông làm hàng rào trên diện tích đất bao chiếm; trong đó, có đối tượng Trần Thị Ngọc Nữ và vợ chồng Nguyễn Tuấn Vũ, Huỳnh Thị Kim Liên.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
   Xin đừng quên họ!

  BTO- Chuyến đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với thời gian 4 ngày, 3 đêm tại tỉnh Quảng Trị mới đây khiến tôi cùng đoàn cứu trợ không thể nào quên được. Nhất là nhìn cảnh những ngôi nhà chìm sâu trong nước lũ dữ, hình ảnh những cụ già, trẻ em phải leo lên tận nóc nhà tránh lũ. Và đặc biệt, tôi không thể quên được những ánh mắt sáng ngời của trẻ em vùng lũ khi thấy đoàn cứu trợ đến thăm, trao quà…

  Xem chi tiết
  Một "con đường đau khổ"

  BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

  Xem chi tiết
  Người tốt ở quanh ta

  BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

  Xem chi tiết