Chính trị Cập nhật lúc 09:30:51 26/01/2021  (Lượt xem:  7976 )

Gởi trọn niềm tin vào Đại hội XIII

BT- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc sáng 26/1. Hướng về đại hội, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Bình Thuận tin tưởng và kỳ vọng về những bước phát triển mang tính đột phá, bền vững sau đại hội. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí có thể cho biết đôi nét về Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần này?

Đồng chí Dương Văn An: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 17 đại biểu, gồm đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (khóa XIII) là đại biểu đương nhiên và 16 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 16 đồng chí đại biểu chính thức, có 12 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 75%; 4 đồng chí công tác ở huyện và tương đương, chiếm tỷ lệ 25%; đại biểu là cán bộ nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số có 1 đồng chí, chiếm tỷ lệ 6,25%. Độ tuổi trung bình Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận là 51 tuổi; tất cả đại biểu đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 1 đại biểu có trình độ tiến sĩ, 9 đại biểu có trình độ thạc sĩ. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có cơ cấu hợp lý, đại diện cho các khối ngành, lĩnh vực, địa phương, có trình độ, năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức… có khả năng đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu Bình Thuận không chỉ đại diện cho đảng viên mà còn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, vậy Đoàn đại biểu của chúng ta sẽ tham gia những nội dung gì tại đại hội lần này?

Đồng chí Dương Văn An: Được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao, mỗi đồng chí trong Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đều nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy trí tuệ, vừa chấp hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội XIII vừa tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của một người đại biểu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, để góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đoàn đại biểu của tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng với 5 nội dung quan trọng: Một là, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hai là, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thứ ba, là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Thứ tư, là báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thứ năm, là báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là những nội dung rất quan trọng bởi đó là mục tiêu, phương hướng, đường lối, quyết sách lớn của Đảng ta trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), thể hiện khát vọng vươn lên của Đảng, của dân tộc, để  đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ tới và trong những năm tiếp theo. Quá trình thảo luận, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh sẽ liên hệ với thực tiễn của tỉnh nhà, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ sung thêm thực tiễn và “tiếng nói” từ địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xây dựng những chủ trương, chính sách cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, như tăng cường hỗ trợ đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng (trong đó có sân bay Phan Thiết, hệ thống thủy lợi, giao thông ven biển…); tháo gỡ khó khăn về mặt chính sách mà các địa phương đang gặp phải (trong đó vấn đề chồng lấn quy hoạch dự trữ và khai thác titan với các quy hoạch khác ở Bình Thuận); các chính sách phát triển năng lượng tái tạo, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp; các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với phát triển kinh tế biển…

Một nhiệm vụ quan trọng nữa của Đoàn đại biểu là sẽ tham gia thảo luận Đề án nhân sự đại hội, xem xét, lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Đây là một nội dung rất quan trọng, bởi như lời của đồng chí Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tôi được biết, công tác nhân sự đại hội đã được các Hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 và 15 chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, nghiêm túc và đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao. Trên cơ sở Báo cáo của BCH Trung ương khóa XII về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII, đoàn sẽ sinh hoạt, thảo luận dân chủ, khách quan về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương, nghiên cứu thật kỹ hồ sơ nhân sự để bầu những người thật sự có đức, có tài để gánh vác trọng trách của Đảng ta trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

hinhthay.jpg
Các đại biểu đoàn Bình Thuận tại phiên họp trù bị sáng 25/1. Ảnh: Phúc Sinh

Đại hội Đảng toàn quốc luôn là sự kiện trọng đại của đất nước, đồng chí có thể chia sẻ kỳ vọng của mình với đại hội lần này?

Đồng chí Dương Văn An: Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, có thể khẳng định đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả. Đặc biệt năm 2020, là năm rất khó khăn đối với toàn thế giới do tác động của đại dịch Covid-19, song Việt Nam đã trở thành điểm sáng khi vừa khống chế thành công dịch bệnh, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng lên. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên.

Với mục tiêu tổng quát “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Với sự chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; sự đồng lòng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tôi tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội sẽ tạo ra động lực, luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, sức sáng tạo, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, chương trình hành động cụ thể, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

 Phúc Sinh (thực hiện)

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Tặng quà và xây dựng nhà tình thương cho người nghèo

  BTO- Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh vừa phối hợp với Công ty điện lực dầu khí Nhơn Trạch tổ chức tặng 50 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng tiền mặt cho người nghèo, người già neo đơn tại địa phương và hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

  Xem chi tiết
  Mặt đường Trương Hán Siêu đã được sửa chữa

  BT- Báo Bình Thuận ngày 1/3/2021 có đăng bài “Cần sửa chữa mặt đường hư hỏng”. Nội dung bài báo nêu rõ: Gần đây tại ngã ba trên đường Trương Hán Siêu (đối diện Công viên Võ Văn Kiệt) mặt đường hư hỏng do sụp lún, tạo thành hố sâu, người và phương tiện giao thông qua lại rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Một đoạn sông bị ô nhiễm

  BTO- Thời gian gần đây, dòng sông Cát đoạn từ phía sau đơn vị cầu đường 677 thuộc thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam bỗng dưng bị ô nhiễm nặng. Theo chị Mỹ Loan – sinh sống gần đó cho biết: “Nước trở nên đen ngòm bốc mùi hôi thối chịu không nổi, nhà em lấy nước dẫn lên tưới cây cảnh bị chết hết”.

  Xem chi tiết
  Tiềm ẩn tai nạn

  BTO- Sáng sớm, nhóm người đi bộ từ đường Tôn Thất Tùng rẽ qua đường Nguyễn Gia Tú, gió thổi mạnh khiến những két vỏ chai bia chồng cao ven đường lắc lư, cả nhóm ai cũng sợ những két vỏ chai bia đổ trúng người nên mọi người cố gắng bước nhanh.

  Xem chi tiết
  Nghĩ về hiệu lực của bảng cấm

  BTO- Sáng sớm, bầu trời trong xanh, quang đãng, tôi đạp xe dạo một vòng ra vùng ngoại ô thuộc xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc), hy vọng được thụ hưởng làm gió mát, không khí trong lành của “hương đồng gió nội”. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường, khu dân cư ngoại ô môi trường vẫn ô nhiễm nặng bởi rác thải.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533