Chính trị Cập nhật lúc 14:43:55 12/10/2020  (Lượt xem:  3179 )

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận: Dấu ấn một nhiệm kỳ

BTO- Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, cùng diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, song với ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần chủ động tìm hướng đi, cách làm, quyết tâm đổi mới, Bình Thuận đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Thành quả này sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, xây dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng giàu đẹp hơn.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn; Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương đạt kết quả tích cực về mọi mặt. Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững; tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống nhân dân được nâng lên. Những con số ấn tượng được thể hiện rõ qua bức tranh đầy màu sáng.

 

Giai đoạn 2016 – 2020:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7,64%/năm vượt so với kế hoạch; trong đó, GRDP nhóm ngành: Công nghiệp - xây dựng tăng hơn 16,83%.

- Tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách bình quân hàng năm đạt 10,6%.

- Chi đầu tư phát triển hơn 35% tổng chi ngân sách địa phương.

- Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP chiếm 39,3%.

-  Bình quân hàng năm, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,94%.

Đến năm 2020:

- Tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng chiếm 35,47%; Dịch vụ chiếm 35,04%; Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 29,49%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 2.856 USD. 

- Sản lượng lương thực đạt hơn 789.000 tấn

- Sản lượng hải sản khai thác 222.000 tấn.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 673 triệu USD.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt hơn 46%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% .

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đạt 93,5%.

- 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 69,9% số xã trên địa bàn tỉnh.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lựa chọn công việc có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chú trọng xây dựng các quy hoạch, định hướng rõ về sự phát triển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Mặt khác, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Một trong những thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó chính  là việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Theo đó kinh tế tăng trưởng khá, đặc biệt có sự bứt phá trong giai đoạn 2018, 2019. Quy mô tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh (GRDP) liên tục tăng qua các năm, từ hơn 47.100 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 81.800 tỷ đồng năm 2020. Các ngành kinh tế phát triển khá đồng đều; kinh tế biển được tập trung đầu tư, phát triển đúng hướng. Hạ tầng giao thông như quốc lộ 1A, quốc lộ 55, quốc lộ 28B, cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân… được đầu tư, nâng cấp, liên thông, từng bước hình thành rõ nét liên kết vùng, tạo cơ hội cho việc quy hoạch hệ thống logistics, trọng tâm là các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Tăng trưởng công nghiệp cũng ghi dấu mốc ấn tượng trong nhiệm kỳ qua với giá trị tăng thêm là 18,33%/năm. Đến nay, có 6 khu công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với tổng diện tích 1.094 ha, thu hút 81 dự án đầu tư thứ cấp (trong đó có 27 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.532 tỷ đồng và 230 triệu USD, diện tích lấp đầy 28%. Toàn tỉnh có 23 cụm công nghiệp thu hút 171 dự án đầu tư với tổng diện tích 266,2 ha, chiếm khoảng 35,4% diện tích đất công nghiệp.

Trong khi đó, tiềm năng về năng lượng được phát huy tốt hơn, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng cao, là động lực chính thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, cùng với nhiệt điện than, các dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư, hòa lưới điện quốc gia, đã góp phần đưa Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển mạnh mẽ về công nghiệp năng lượng, từng bước trở thành một trung tâm năng lượng lớn của cả nước. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 35 nhà máy điện đang hoạt động với tổng cộng suất hơn 6.000 MW. Sản lượng điện thiết kế khoảng 30,6 tỷ kWh/năm. Trong đó, 4 nhà máy nhiệt điện, 6 nhà máy thủy điện, 1 nhà máy điện diesel, 3 nhà máy điện gió và 21 nhà máy điện mặt trời.

Du lịch là một trong 3 thế mạnh của tỉnh cũng đã phát triển một cách ngoạn mục trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được tổ chức thực hiện có hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng, giữ vững được vị trí, thương hiệu hướng đến địa bàn trọng điểm về du lịch của cả nước. Ngày 24/8/2020 Mũi Né được công nhận là Khu du lịch Quốc gia với điểm đến hấp dẫn, lý tưởng. Số lượt du khách và doanh thu du lịch liên tục tăng qua từng năm. Giai đoạn 2016 - 2020, Bình Thuận đón hơn 27 triệu lượt du khách, tăng bình quân 5,64%/năm. Trong đó, du khách quốc tế là hơn 3 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân hơn 12,5%/năm.

Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi đúng hướng; hệ số sử dụng đất lúa tiếp tục tăng, những vùng đất lúa kém hiệu quả được luân canh trồng các loại cây khác có hiệu quả hơn. Cây thanh long vẫn là cây trồng lợi thế có sự tăng trưởng nhanh về diện tích, gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và hình thành vùng chuyên canh thanh long quy mô lớn. Bình Thuận hiện có khoảng 10.500 ha thanh long được cấp chứng nhận VietGAP (chiếm hơn 31% tổng diện tích thanh long toàn tỉnh)

Cũng trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội các vùng, các địa phương trong tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, hệ thống đô thị được hình thành, phát triển. Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản, toàn diện. Mức sống người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ngày càng tăng. Tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển toàn diện.

Những thành tựu đạt được 5 năm qua thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Những chủ trương, Nghị quyết của Đảng được ban hành đã bám sát thực tế và triển khai kịp thời với đặc điểm của từng địa phương. Nhờ đó kết quả mang lại thiết thực và hiệu quả.

Mỗi kỳ Đại hội là thêm một dấu mốc trưởng thành của tỉnh. Đây sẽ là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ mới.

Thanh Nhàn – Ngọc Lân

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Con đau lắm mẹ ơi

  BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

  Xem chi tiết
  Phan Thiết: Kiên quyết xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng đất đai của Nhà nước tại Mũi Né

  BTO- Theo báo cáo mới nhất của UBND TP. Phan Thiết: Qua phản ánh của người dân và báo chí; tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, trong những ngày gần đây đã có một số đối tượng có hành vi ngang nhiên chiếm đất do Nhà nước quản lý để xây dựng, trồng cây, trụ bê tông làm hàng rào trên diện tích đất bao chiếm; trong đó, có đối tượng Trần Thị Ngọc Nữ và vợ chồng Nguyễn Tuấn Vũ, Huỳnh Thị Kim Liên.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Đường Thái Phiên đã khang trang, sạch đẹp

  BT- Ai đã từng đến đường Thái Phiên tại ngã 7, giáp ranh 2 phường Lạc Đạo và Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết - nơi nổi tiếng một thời mất an ninh trật tự, giờ trở lại sẽ thấy sự đổi thay. Đường có chiều dài 150m, hình thành từ trước năm 1975 vốn xuống cấp nghiêm trọng với ổ voi, ổ gà lầy lội vào mùa mưa, nay được bê tông hóa.

  Xem chi tiết
  Một "con đường đau khổ"

  BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

  Xem chi tiết
  Người tốt ở quanh ta

  BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

  Xem chi tiết