Bảo vệ “vùng xanh” trên không gian mạng

Cập nhật lúc 10:31:21 22/09/2021 (Lượt xem: 563)

BT- “Vùng xanh” là thuật ngữ xuất hiện gần đây, chỉ vùng an toàn chưa có sự hiện diện của vi rút, khóa “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” tiến đến đẩy lùi dịch bệnh là mục tiêu của cuộc chiến chống dịch Covid-19.

 • Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động. Bài 2

  Cập nhật lúc 15:44:42 21/09/2021 (Lượt xem: 1210)

  BTO- Đại hội XIII của Đảng xác định các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với những định hướng, biện pháp: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..., đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

 • Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động. Bài 1

  Cập nhật lúc 12:21:19 21/09/2021 (Lượt xem: 1114)

  BTO- Thời gian qua, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

 • Bình Thuận: Chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch

  Cập nhật lúc 11:16:00 21/09/2021 (Lượt xem: 852)

  BTO- Ngày 29/7/2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid- 19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái đồng hành, ủng hộ, chung tay góp sức phòng, chống dịch.

 • Có chúng tôi - người lính Cụ Hồ

  Cập nhật lúc 08:08:28 21/09/2021 (Lượt xem: 501)

  BT- “Mỗi người dân là một chiến sĩ” - câu khẩu hiệu từng trở thành suy nghĩ và hành động của các thế hệ người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để giành và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

 • Tự hào về Đảng, con người Việt Nam. Bài 2

  Cập nhật lúc 08:45:38 20/09/2021 (Lượt xem: 746)

  BT- Hơn 91 năm qua, từ khi Đảng ta ra đời đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Giờ đây, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đảng tiếp tục lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành hình mẫu phòng chống dịch của thế giới.

 • Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết 39

  Cập nhật lúc 07:51:54 20/09/2021 (Lượt xem: 732)

  BT- Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những năm qua việc tinh giản biên chế được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện. Số lượng biên chế tinh giản đến nay đảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình từng năm.

 • Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Thống nhất giữa lý luận với thực tiễn

  Cập nhật lúc 06:54:24 20/09/2021 (Lượt xem: 787)

   BT- Đại hội XIII của Đảng là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, đại hội đã đưa ra những quyết định trọng đại, mở ra bước ngoặt đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

 • Chuẩn bị tốt đại hội phụ nữ các cấp trong tình hình dịch bệnh

  Cập nhật lúc 15:26:59 17/09/2021 (Lượt xem: 1617)

  BTO- Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về tình hình tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả hoạt động hội, phong trào phụ nữ 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021.

 • Phát động tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid – 19”

  Cập nhật lúc 15:13:44 16/09/2021 (Lượt xem: 1434)

  BTO- Sáng 16/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động & huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”.

 • Tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức

  Cập nhật lúc 14:56:18 16/09/2021 (Lượt xem: 1478)

  BTO- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’.

 • Tự hào về Đảng, con người Việt Nam. Bài 1

  Cập nhật lúc 08:43:03 16/09/2021 (Lượt xem: 1406)

  BT- Dân tộc Việt Nam có nhiều giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp. Trên hết, đó là tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí kiên cường, bất khuất.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải sống, làm việc vì nhân dân

  Cập nhật lúc 07:40:37 16/09/2021 (Lượt xem: 1078)

  BTO- "Dân là gốc", "phải gần dân, giúp dân, học dân, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì phải tránh, phải cương quyết ngăn ngừa; thậm chí ai vi phạm thì phải bị trừng trị.

 • Sinh hoạt chi bộ trực tuyến

  Cập nhật lúc 06:57:31 16/09/2021 (Lượt xem: 1675)

  BT- Hình thức sinh hoạt trực tuyến là một trong những giải pháp tối ưu hiện nay để kịp thời nắm bắt tình hình của chi bộ, từ đó thực hiện đảm bảo vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hoạt động của chi, đảng bộ mình.

 • Đường vào cuộc sống của nghị quyết. Bài 3

  Cập nhật lúc 08:00:28 15/09/2021 (Lượt xem: 1287)

  BT- Việc triển khai Chương trình hành động số 06 thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Chương trình hành động số 16 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững trong 5 năm tới.

 • Đường vào cuộc sống của nghị quyết. Bài 2

  Cập nhật lúc 09:31:21 14/09/2021 (Lượt xem: 1417)

  BT- Theo tiến độ của hiện tại, phần lớn các nghị quyết chuyên đề sẽ kịp ban hành trong năm và thời gian triển khai trên thực tế cũng trải dài được 4 năm nên chắc chắn kết quả thu về sẽ rõ nét “hình dáng” vào cuối nhiệm kỳ.

 • Kết nạp Đảng chiến sĩ dân quân tham gia phòng chống dịch

  Cập nhật lúc 08:45:33 14/09/2021 (Lượt xem: 1604)

  BT- Sáng 13/9/2021, Chi bộ Quân sự xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Trần Hữu Lâm, chiến sĩ dân quân thường trực thuộc Ban CHQS xã Đồng Kho.

 • Đường vào cuộc sống của nghị quyết. Bài 1

  Cập nhật lúc 08:34:21 13/09/2021 (Lượt xem: 1668)

  BT- Nghị quyết được xây dựng sát thực tế, triển khai sớm, ít trở ngại đồng nghĩa nghị quyết ấy được “đơm hoa kết trái” trong cuộc sống nhanh, hay có chậm nhất cũng rõ “hình dáng” trong năm cuối nhiệm kỳ.

 • Khoảng 103 triệu liều vaccine dự kiến sẽ về Việt Nam trong những tháng cuối năm

  Cập nhật lúc 15:40:54 11/09/2021 (Lượt xem: 2507)

   Hiện số lượng vaccine đã nhận là hơn 34 triệu liều, đã thực hiện tiêm được hơn 27 triệu liều. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng hơn 103 triệu liều vaccine về Việt Nam.

 • Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm

  Cập nhật lúc 14:08:27 08/09/2021 (Lượt xem: 2671)

  BT- Để xứng đáng là một đảng viên gương mẫu, ưu tú, mỗi đảng viên phải không ngừng cố gắng, phấn đấu, kiểm điểm và tự kiểm điểm. Đặc biệt, đảng viên tuyệt đối không được vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

 • Triển khai thực hiện Nghị quyết 68: Công tâm, công bằng, kịp thời để an dân. Bài 2

  Cập nhật lúc 09:42:27 07/09/2021 (Lượt xem: 3086)

  BT- Là cầu nối giúp dân được hưởng gói hỗ trợ giữa lúc khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các xã, phường và thôn, khu phố đang phải căng mình thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nên rất mong được người dân chia sẻ. Những ai chưa được hưởng hỗ trợ đợt này, sẽ được kiến nghị xem xét bổ sung.  

 • Phải nhanh chóng kiểm soát tình hình để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Cập nhật lúc 13:36:33 06/09/2021 (Lượt xem: 3554)

  BTO- Đó là yêu cầu tiên quyết của Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào ngày 6/9/2021.

 • Triển khai thực hiện Nghị quyết 68: Công tâm, công bằng, kịp thời để an dân. Bài 1

  Cập nhật lúc 08:18:00 06/09/2021 (Lượt xem: 3431)

  BT- Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ như một món quà quý lúc này đối với người lao động mất việc làm, do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vì liên quan đến quyền lợi của mỗi người lao động nên khi triển khai dễ nảy sinh vấn đề tâm tư, nghi ngờ.

 • La Gi cần chủ động, linh hoạt nhiều giải pháp phòng, chống dịch

  Cập nhật lúc 12:42:36 05/09/2021 (Lượt xem: 3252)

  BTO- Tại buổi làm việc với thị xã La Gi để bàn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả vào chiều 4/9, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu thị xã cần chủ động, linh hoạt nhiều giải pháp trong phòng, chống dịch. Cùng dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và đại diện lãnh đạo Sở Y tế.

 • Tám việc phải làm ngay của cấp ủy, chính quyền cấp xã

  Cập nhật lúc 06:31:59 05/09/2021 (Lượt xem: 3953)

  BTO- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau khi thị sát trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn. Thủ tướng nhận thấy một số nơi chưa nắm chắc quan điểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài;

 • Bình Thuận vững vàng vượt qua gian khó

  Cập nhật lúc 08:23:06 02/09/2021 (Lượt xem: 3747)

  BT- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập”.

 • Công tác phòng chống dịch của tỉnh đang đi đúng hướng

  Cập nhật lúc 18:49:00 01/09/2021 (Lượt xem: 4301)

  BT- Chiều 1/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp trực tuyến với đội ngũ y, bác sĩ ngành y tế của tỉnh để trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

 • Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

  Cập nhật lúc 17:04:35 01/09/2021 (Lượt xem: 3517)

  BTO- Ngày 1/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

 • Thông qua Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh

  Cập nhật lúc 15:42:07 01/09/2021 (Lượt xem: 2783)

  BTO- Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh đã được các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XI.

 • Hồ Chí Minh – Hình ảnh mẫu mực về tình thương dân, tin dân và tinh thần chiến đấu của một chiến sĩ cộng sản

  Cập nhật lúc 09:49:21 01/09/2021 (Lượt xem: 3072)

  BTO- Quan tâm đến con người, chăm lo cho con người là một trong những phẩm chất nổi trội trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, do đó trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn gắn bó và không ngừng quan tâm động viên và phát huy sức dân; không những thế, Người còn là người bạn, người đồng chí, là cầu nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc tại các nước thuộc địa.

 • Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao

  Cập nhật lúc 19:52:38 31/08/2021 (Lượt xem: 3497)

  BT- Đó là nội dung dự thảo nghị quyết được Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) lần thứ 14 cho ý kiến thông qua vào sáng 31/8.

Thông tin cần biết
  Xót thương người bà nuôi đứa cháu thơ

  BT- Đi vào con hẻm 162, Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, chúng tôi hỏi nhà của bà Sáu thì được người dân xung quanh chỉ vào căn nhà nhỏ gần đầu hẻm.

  Xem chi tiết
  Tiếp tục củng cố thành lập thêm các tổ thủy nông cơ sở

  BT- Một số hộ dân ở thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình phản ánh: Trước đây, các tuyến kênh mương cấp 1 do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận – chi nhánh Bắc Bình quản lý vận hành, còn các tuyến kênh mương cấp 2, cấp 3 (kênh mương nội đồng) do HTX nông nghiệp quản lý.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Cần thực hiện giải pháp đồng bộ chống xói lở bờ biển

  BTO- Bờ biển Hàm Tiến (Phan Thiết) có chiều dài hơn 10 cây số, với hàng chục khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí. Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực, có nơi sóng biển xâm thực sâu vào đất liền từ 3-4m.

  Xem chi tiết
  Vô tư mang rác đổ xuống biển

  BTO- Vào các buổi chiều tầm 16h30 phút trở đi tại khu vực bãi biển Dinh Ông Nam Hải, khu phố 4, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, có khá nhiều người dân mang rác ra đổ. Người dân trực tiếp xả thải và đổ rác hàng ngày xuống biển. 

  Xem chi tiết
  Tai nạn giao thông do đi ngược chiều

  BTO- Mới đây, anh Lê Hồng Việt, ngụ tại xã Hòa Minh (Tuy Phong) bị gãy chân vì người và xe ngã vào dải phân cách bê tông trên quốc lộ 1A tại ngã ba Chí Công. Anh Việt cho biết: “Do tôi nôn nóng sợ xã hết giờ làm việc nên đã đi tắt, khi qua ngã ba lại không quan sát kỹ, vì thế bị va quệt đuôi xe ô tô.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533
  Link tài trợ: | vé máy bay | tai nghe Bluetooth | Baseus | Đất Nền Sân Bay Long Thành | Dự án centuty city Long Thành | aquacityvn.vn | https://abc.vn | Căn hộ Legacy Central Bình Dương | Takashi Ocean Suite Kỳ Co | Merry Land Quy Nhơn | Dự án ID Junction Long Thành | Giá bán AquaCity Novaland aquacity.tv | Astralcity.info chuyên bán căn hộ Astral City | https://www.giaychungnhandautu.com/ | Aqua City Novaland | Masteri Centre Point | T&T City Millennia | Izumi City | https://banggiachudautu.vn | Grand marina | https://www.ruttienthetindung.org | The River Thủ Thiêm | Stella Mega City | Grand Marina Saigon | công ty bất động sản express | novaworld | grand marina | https://www.congtykimoanh.vn/ | Mua Novaworld Phan Thiết tại https://www.novaworldphanthiet.land/ | https://www.opalcityview.tv/ | https://www.gemskyworld.tv/ chuyên bán Gem Sky World Đất Xanh | Takashi Ocean Suite | Novaworld Phan Thiet | Dự án Venezia Beach VeneziaBeachs | Takashi Ocean Suite | https://ieuro2020.com/giai-dau | trandinhhieu | Vinhomes Smart City | Tapchilamdep | Kênh cho thuê căn hộ hiệu quả | Đăng tin cho thuê phòng trọ hiệu quả | https://vnrep.com | https://salereal.com.vn/ | gametuyen.info | West Lakes Golf & Villas | Mat na tri mun | Dịch Vụ Dọn Nhà | astral.vn | Công ty Tư vấn Invert Việt Nam https://www.invert.vn/ | Reviewland | century-city.vn | Hamubay Phan Thiết | aqua city | gửi hàng đi mỹ | gunlove.vn | đăng ký sáng chế | https://novaworld-phanthiet.com